Hvordan forebygge rusmisbruk?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

hei jeg er 18 år gammel jente, jeg lurer på hvordan kan jeg forebygge rusmisbruk for meg selv?
Kvinne, 18 år fra Østfold


Det er et interessant spørsmål du stiller. Vi får ofte spørsmål om hvordan man kan forebygge rusmisbruk, men da ofte spørsmål om hva foreldre og samfunnet forøvrig kan gjøre. Det man ofte utelater er nettopp det du spør om: kan man gjøre noe selv, og i så fall hva? Vi vil først si at det er veldig bra at du stiller deg det spørsmålet. Slike spørsmål viser stor modenhet og at man tenker over konsekvenser av sine valg. Bare det at du lurer på dette, viser at du har gode forutsetninger for å forebygge best mulig på egen hånd!

Det er selvfølgelig grep man kan ta for best mulig å forebygge egne rusproblemer, men i hvor stor grad man er i stand til dette, varierer fra person til person. Å ha et stabilt og trygt hjem og nettverk og en stabil psykisk helse, gir barn og ungdom bedre «verktøy» til selv å forebygge egne (rus)problemer.

Likevel kan man si at det finnes ting man selv kan gjøre for best mulig å unngå å få rusproblemer. Vi vet ikke noe om din situajson, så vi kan kun svare generelt.

Ta klare standpunkt. Å ta klare standpunkt på hva man ønsker å prøve og ikke, er et viktig element i egen rusforebygging. Om man tar et reflektert valg, gjerne også basert på kunnskap (les riktig faktainformasjon, for eksempel på www.fhi eller på hjemmesiden vår), er det enklere å si nei når man kommer i situasjoner man blir tilbudt rusmidler. Å være trygg på sin egen avgjørelse, gjør det lettere å stå i mot press.

– Velg venner med omhu. Venner ha mye å si for hva slags valg man tar. Særlig er dette viktig i ungdomsårene. Om du har venner som eksperimenterer med rus, er tilgjengeligheten til rusmidler større, og dermed sannsynligheten for at du selv utforsker rusmidler større.

– Gjør deg opptatt med andre hobbyer. Har du andre hobbyer som du fyller tid og tanker med, har du mindre tid til å «la deg lede ut i fristelse».

– Snakk om det. Forsøk å finn voksne du kan stole på og snakke med når livet er vanskelig. Om du er heldig å ha foreldre som er greie å snakke med, snakk med de. Hvis ikke, har du kanskje en bestemor/far, tante, onkel, en venn av familien eller lignende som du kan søke støtte og råd hos. Om du føler livet er vanskelig, ikke nøl med å oppsøk hjelp. Lege, psykolog, helsesøster, sosiallærer, helsestasjon for ungdom og så videre, er instanser der du kan møte profesjonelle voksne som kan hjelpe deg til å finne frem til riktig hjelp.

– ikke skyld på andre. Om du tar noen dårlige valg, så har du gjort noe dumt. Ikke dvel ved det eller skyld på andre, men kom deg videre.

Som du skjønner, finnes det grep man kan ta for best mulig å unngå å få rusproblemer. Det er kanskje lettere sagt enn gjort, men om man er reflektert ovenfor de aspektene vi nevner ovenfor, tror vi nok at du blir bedre rustet til å unngå å havne i en tilværelse hvor rusbruk blir et problem.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.