Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Hvilke skader kan injisering av metadon gi?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hei jeg har skutt (injisjert) metadon i over ett år, tre fire ganger om dagen nå. Typen metadon jeg bruker er Metadon 5mg per ml fra eterfabrikken. Jeg lurer på hva salgs skader dette kan gi meg på sikt?
Mann, 25 år fra Vest-Agder


Kunnskapen om skadevirkninger ved langvarig bruk av metadon er dessverre nokså mangelfull. En grunn til det er at det ikke er mulig å gjennomføre et slikt studie innefor de etiske rammene som må overholdes (det er ikke lov å påføre mennekser potensielle skader for å kunne forske på disse skadene). I flere undersøkelser er det derfor brukt dyr, og resultatene ansees som sannsynlige, men ikke sikre.

Generelt er opioider som heroin og morfin kjent å kunne svekke intellektuelle funksjoner som læring, hukommelse og oppmerksomhet. Det er derfor nærliggende å tenke seg at metadon, som også er et opioid, har de samme effektene. Du kan lese mer i folkehelseinstituttets (FHI) artikkel om hvordan langvarig metadonbruk kan påvirke hjernen.

På samme måte som med alle opioider, risikerer du å utvikle avhengighet når du bruker Metadon. Hvorvidt avhengigheten i seg selv er en skade kan kanskje diskuteres, men de fleste opplever det som problematisk. I tillegg kan opioidabstinenser være svært harde. Les mer på FHI sine faktaark om Metadon og faktaark om avhengighet.

I tillegg kommer den risikoen du utsetter deg for ved å injisere Metadon. Metadon ble laget for å tas oralt og er usterilt, aldri ment for å injisere. Metadon levert i en saftblanding inneholder forskjellige igredienser som har følgende effekter når det injiseres :

Metadon hydroklorid : respirasjons depresjon (problemer med pust som kan føre til krampeanfall)

Natriumbenzoat : Hypersensitivitet og allergiske reaksjoner. Respiratoriske reaksjoner har forekommet hos mennesker utsatt for aspirin utløst astma .

Etanol : Påvirkning av sentralnervesystemet, noe som kan føre til at pusten stopper og man går i koma

Sorbitol løsning : effekter kan være lik en » skitten hit ‘: flushing , magesmerter , kvalme , oppkast og svetting . Høye nivåer kan føre til nyresvikt eller nyrestein .

Noen av disse ovennevnte ingrediensene kan forårsake allergiske reaksjoner , luftveisreaksjoner, og kan skade hjertet, nyrer, blodårer og leveren ved injisering. Metadon er ikke en steril væske, et stort volum injisert for raskt kan derfor føre til vene-skade.

Videre medfører injisering i seg selv risiko for smitte ved deling av sprøyter, infeksjoner ved bruk av urent utstyr og sårskader på stikkstedet. Det å injisere vil også øke faren for avhengighet og overdoser.

Du bør veie opp risiki ved injeksjon nøye mot den fordelen du opplever ved å injisere. Om du likevel velger å injisere metadon bør du bruke sterilt utstyr for hvert skudd . Del aldri utstyret og sørg for at du blander ni deler sterilt vann til en del av metadon sirup, dette vil redusere forgiftningfaren.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.