Hei, jeg prøver å finne ut hva cannabis er. Dette er et skoleprosjekt og jeg trenger så fort som mulig svar.
Kvinne, 12 år fra Aust-Agder


Cannabis Sativa er en plante som tilhører hampefamilien. Fra Cannabisplanten kan det utvinnes rusgivende stoff, og Cannabis brukes som en fellesbetegnelse på flere stoffer:

Det viktigste virkestoffet i cannabis er THC som kan gi både dempende og svakt hallusinogene symptomer. Rusvirkningen av cannabis er, som andre rusmidler, sterkt avhengig av brukerens personlighet, forventninger og miljø. Rusen kan gjøre brukeren avslappet og pratsom, og forsterker ofte sansene, spesielt inntrykk av farger, smak og musikk. Man opplever seg selv om mer åpen og sosial, med hyppige latteranfall. Rusen kan også føre til svimmelhet og trøtthet. Koordinasjon, konsentrasjon og reaksjonsevne kan bli svekket. Videre kan korttidsminnet og tidsoppfatningen forstyrres. Korttidsminnet kan være nedsatt opptil et par dager etter rusen. Akutte depresjoner, angst eller forfølgelsesforestillinger kan også forekomme, avhengig av personlighet og omstendigheter, sinnstilstand, mengde inntatt stoff og innhold av THC.

Cannabis anses å være mindre avhengighetsskapende enn andre rusmidler som f.eks. heroin og kokain. Avhengigheten kan allikevel oppleves som sterk av enkelte personer. Avvenningssymptomene er imidlertid relativt milde. Irritasjon, søvnproblemer, svetting, hodepine og nedstemthet er mest vanlig. Har en utviklet avhengighet for cannabis, kan risikoen for bruk av andre avhengighetsskapende stoffer øke. Selv om bare et fåtall av brukerne går over til hardere stoffer, har cannabis, sammen med alkohol og tobakk, ofte vært et innledende stoff i en misbrukerkarriere. Vanedannende er nok mer brukt om vaner du tillegner deg og har mer eller mindre problemer med å slutte med.

Cannabis står på narkotikalisten, og defineres derfor som narkotika. I Norge er det forbudt med bruk, salg, kjøp og besittelse av cannabis jmf  legemiddelloven § 24 og straffeloven § 162.

Du kan lese mer om cannabis på disse sidene: