Hva er straffen for å ha hasjplantasje hjemme?
Mann, Oslo


I straffelovens § 162 står det at man kan straffes for tilvirking av narkotika med bøter eller fengsel i inntil to år. Noen ganger blir det idømt samfunnsstraff. Hvis det er snakk om større mengder (grensen går på ca. 1 kilo hasj/marihuana), kan straffen økes til inntil 10 års fengsel, og ved betydelige kvantum (80 kilo) opp til 15 år. I helt spesielle tilfeller kan straffen bli opptil 21 års fengsel (maksstraff gis kun ved grov organisert narkotikakriminalitet under skjerpende omstendigheter).