Har han et skadelig forbruk av alkohol?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Jeg har en venn, han var min samboer tidligere, men jeg brøt pga alkoholforbruk og vold i alkoholisert tilstand. Han slår ut på audit testen på 25, men problemet er at han kun er slik i perioder, fler måneder i strekk, mens resten av året drikker han bare en sjelden gang. Kan han regnes som en som har et skadelig forbruk? Han mener selv han ikke har et problem.
Kvinne, 24 år fra Aust-Agder


Skader forbundet med alkohol

Risikoen for skader på en rekke indre organer er økt ved daglig inntak av tre alkoholenheter, for eksempel 3 små glass vin hver dag.  I Norge har vi ingen offisielle grenseverdier bortsett fra Norske anbefalinger for ernæring og fysisk aktivitet hvor inntaket av alkohol, fra et ernæringsmessig synspunkt, bør begrenses og ikke overstige omtrent 10 g alkohol per dag for kvinner og 20 g per dag for menn. Imidlertid har 14 alkoholenheter per uke for kvinner og 21 alkoholenheter per uke for menn vært brukt i enkelte publikasjoner og nettsider med henvisning til WHO. (Alkoholinnholdet i en alkoholenhet kan variere fra land til land, i Norge inneholder en standardenhet ca 12-15 gram ren alkohol.)

De skadene man kan få av høyt alkoholforbruk over lenger tid, er i første rekke skader på leveren, hjernen og hjerte/blodårer. Inntak tilsvarende ett til to små glass vin per dag, øker risikoen for enkelte kreftformer hos henholdsvis kvinner og menn, iflg en internasjonal ekspertrapport fra høsten 2007. Det at din tidliigere samboer ikke drikker mye hele året betyr ikke at alkoholbruken hans ikke kan gi skader. Her finner du mer informasjon om alkohol og skadevirkninger.

Har han et alkoholproblem?

Når det gjelder å måle alkoholavhengighet, er det flere faktorer som spiller inn. En ting er egen opplevelse av alkoholforbruket. Om man opplever at man har et problem, så er det jo et problem. Men man kan også oppleve å ikke ha et problem og likevel ha det. Om han han faktisk har et alkoholproblem eller ikke er det vanskelig for oss å svare eksakt på, men å utøve vold i alkoholrus er jo et stort problem i seg selv. Og det å være «periodedranker» er også en form for alkoholavhengighet.

Det å drikke mer enn man har tenkt eller ikke klare å stoppe når man drikker, er ikke i seg selv nok til å si at man har et alkoholproblem. Men det er allikevel ett av kriteriene for det man kaller «alkoholavhengighet». Ifølge et mye brukt diagnoseverktøy, DSM-IV, foreligger («dependece») hvis minst tre av følgende symptomer har vært til stede i løpet av de siste 12 måneder.

De to første omhandler overveiende fysiologiske forhold:
1. Toleranseøkning. Man må ha mer alkohol for å oppnå den samme virkningen.
2. Abstinenssymptomer. Man føler fysisk og psykisk ubehag ved avhold.

De to neste handler om å unnlate å handle i tråd med egne planer og intensjoner:
3. Personen konsumerer mer enn han/hun hadde tenkt. Planen er kanskje å ta to øl, men det ender med tolv.
4. Personen har et vedvarende ønske om å slutte og har gjort flere mislykkede forsøk på det.

Det neste handler om at rusbruken er blitt et svært dominerende trekk ved personens liv:
5. Personen bruker svært mye av sin tid til rusmiddelbruk og rusrelatert virksomhet.

De to siste handler om negative sosiale og helsemessige konsekvenser for brukeren:
6. Forbruket har ført til at personen har oppgitt viktige sosiale, yrkesmessige eller fritidsrelaterte aktiviteter.
7. Bruken fortsetter på tross av at personen erkjenner at det foreligger betydelige kroppslige og psykiske skadevirkninger

Om eksen din er interessert, kan du jo tipse han om denne siden. Her kan han teste sitt forhold til alkohol og det finnes også et selvhjelpsprogram rettet mot folk som har milde til moderate alkoholproblemer. 

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.