Forelegg grunnet cannabisbruk

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

paragraf litenHei! Søkte i år på Lærling i militæret noe som jeg virkelig har sett frem til i det siste. I går fikk jeg et brev om at jeg ikke kunne komme inn pga. Vandel. Vandelen de henviser til er bruk av marihuana noe jeg fikk et ordinært forelegg for. Jeg var ikke i besittelse og heller ikke var jeg høy når dette skjedde(jeg måtte også innrømme at jeg hadde kjøpt 3g ). Det jeg synets er rart er hvorfor jeg fikk forelegg ikke forenklet forelegg. Kjenner til mange venner som har blitt tatt mens de var høye og i besittelse av narkotika når de ble tatt. De jeg kjenner har bare fått forenklet. Spørsmålene mine er det noe begrunnelse på forenklet forelegg i cannabis saker eller er det kun opp til politiet? Kan jeg redusere forelegget til forenklet på noen måte? varer forelegget for alltid i hensyn til jobb i militæret? Kan jeg klage i ettertid på straffen jeg fikk og kanskje få den redusert til forenklet? Kan militæret se forenklet forelegg? kan jeg snakke meg til å komme inn eller er militæret så trangsynt på cannabissaker? (Narko er ikke riktig ord etter min mening).
Mann, 19 år fra Buskerud

Forsvaret

Vi har snakket med Forsvaret (telefon 03003). I de tilfellene det foreligger dommer i narkotikasaker, får Forsvaret informasjon fra politiet. Det er som du sier, du blir neppe ansatt i forsvaret. Sannsynligheten er liten for at du får lov å avtjene noe i det hele tatt. Helt umulig er det ikke, for du kan søke deg inn på et urinprøveprogram (ring 03003 for mer informasjon). Da leverer du eventuelt (rene) urinprøver i 12 mnd. og deretter vil Forsvaret foreta en vurdering om de vil ha deg eller ikke. Du kan altså ikke snakke deg inn, men du har muligheten til å tisse deg inn!

Cannabis og straff

Et forenklet forelegg skrives som regel ut i forbindelse med mindre trafikkovertredelser, og som oftes blir forelegget skrevet ut på stedet (eller man får det tilsendt i posten). Som oftes er dette en bot. Et forenklet forelegg blir ikke registrert i strafferegisteret.

Bruk og/eller besittelse av narkotika straffes aldri med forenklet forelegg. Narkotikabruk medfører brudd på Lov om legemidler m.v. (legemiddelloven), Kap. VIII. Narkotika,
nærmere bestemt § 24: «Det er forbudt uten lovlig adkomst å være i besittelse av eller å bruke narkotika og å skaffe seg adgang til å få kjøpt slike varer under falske opplysninger, f.eks. om navn, bosted, sykdom eller sykdomstegn.
Slike midler må ikke anvendes til annet formål enn de er utlevert til, og må ikke uten lovlig hjemmel overdras til eller erverves av andre enn den som resepten eller rekvisisjonen er utstedt til. Resept eller rekvisisjon må ikke overdras til eller erverves av andre enn den de er utstedt til

I samme lovKap. X, § 31.står det om strafferammer: «Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov, eller forskrifter, forbud eller påbud som er gitt med hjemmel i loven, straffes med bøter eller med fengsel i inntil 3 måneder, eller med begge deler.«

Hvis du verken var påvirket av eller i besittelse av cannabis da du ble arrestert, antar vi du har innrømmet bruk og kjøp av 3 gram. Da er du trolig dømt både for bruk og besittelse.

Klage?

Du kan ikke klage i ettertid hvis du har vedtatt en straff. Du kan nekte å vedta en bot, og saken vil da gå sin gang i rettsvesenet. Du kan ikke redusere forelegget til forenklet. I noen tilfeller tilbyr man ungdomskontrakter til folk i din situasjon. Ungdomskontrakter er en alternativ straffereaksjon overfor unge lovbrytere. Du kan lese mer om det her (men har du allerede vedtatt boten, er det trolig litt sent).

«Narkotika»

Vi er enige i at narko/narkotika er litt upresise ord.  Det er kanskje mer treffende å kalle det illegale rusmidler. Ordet «narkotika» stammer fra gresknarkotikos, som betyr «nummende». Ordet finnes igjen i narkose og narkolepsi. I medisinsk betydning ble begrepet narkotika opprinnelig benyttet på en gruppe legemidler/rusmidler bestående av psykoaktive stoffer og preparater med en søvninduserende, smertestillende og avslappende virkning, i hovedsak opiatene (mest kjent ved heroin). Da opiumslovens forbud rundt 1930 ble utvidet til å gjelde flere stoffer, ble blant annet i Norge begrepet narkotika benyttet om alle de forbudte stoffene. Slik er det fortsatt, og vi kaller dette narkotikalisten. Det er derfor en en historisk overgang fra å bruke begrepet om stoffer med en bestemt type virkning, til å bruke det om stoffer som er regulert på en bestemt måte. Kilde: Wikipedia.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.