Hei! Jeg har valgt temaet rus som fordypningsoppgave i norsk på skolen. Jeg skal lese bøkene «Hekta» av Lise Askvik og «Bare spør Alice» også skal jeg se filmen «Engelen» lurer da på om dere har noe forslag til problemstilling? Vet ikke om dere svarer på slike spørsmål men jeg trenger virkelig hjelp.
Kvinne, 22 år fra Akershus

Vi kjenner ikke til bøkene eller filmen du henviser til, og vi synes det er vanskelig å komme med konkrete forslag til problemstilling for deg. Rent generelt vil vi råde deg til å ha en så konkret og snever problemstilling som mulig fordi temaet rus i seg selv er så omfattende at det kan bli vanskelig å svare på en problemstilling som er for vid. Gå gjerne inn på våre sider om skoleoppgaver, kanskje finner du noen gode tips der. Lykke til!