Blanding av metadon og alkohol

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hei. Hvis jeg har 0,480 i promille og skal ha min metadondose på 75 ml/mg, som jeg får hver dag ved en bestemt tid, er det farlig og ta metadon da? Kan personalet nekte meg min metadon, selv om avtale er at jeg ikke får min dose hvis promillen passerer 0,500? Og hvis promillen ligger mellom 0,100 og 0,500 kan de gir meg halv parten? Takk for hjelpen!
Kvinne, 32 år fra Akershus


Det er flere spørsmål her. Noen kan vi svare på, og noen kan/bør vi ikke svare på. I vårt svar antar vi at du testes på stedet når du skal hente metadonen.

Hvis jeg har 0,480 i promille, er det da farlig å ta min metadondose på 75 ml/mg som jeg får hver dag?

Vel. Det er flere risikoer forbundet med blanding av metadon og alkohol. Det mest uttalte er selvsagt faren for overdose. Men i tillegg har man reaksjoner som kvalme, oppkast, at du sovner o.l.

Metadon er en såkalt fullagonist, og binder seg sterkt til opioidreseptorene i sentralnervesystemet. En fullagonist kan stimulere opioidreseptorene maksimalt og virkningen blir sterkere jo større dose du tar. Det er, på samme måte som morfin, et stoff som i seg selv kan gi dødelig overdose (i motsetning til f.eks. buprenorfin som er en partiell agonist/antagonist). Du sier ikke hvor lenge du har gått på metadon, men i og med at du synes å få det på lovlig vis, har du også vært gjennom opptrapping og er stabil på 75 mg daglig dose. Så vi antar at du har opparbeidet deg en viss toleranse for metadon. Metadon er ren gift, buprenorfin er både gift og motgift. Om du har tendenser til å drikke, kan du jo vurdere å be om en overgang til buprenorfin (Subutex el. Suboxone) for din egen helses skyld. Alkohol er også et giftstoff som i seg selv kan gi overdose. Når det er sagt, så er 0,480 ikke en veldig høy promille.

I sum betyr dette at det ikke er noen overhengende risiko med tanke på overdose og liknende. Men samtidig betyr det at vi ikke anbefaler deg denne blandingen i fremtiden.

Kan personalet nekte meg min metadon selv om avtalen er at jeg ikke får min dose hvis promillen passere 0,5?

Her er det ikke klinkende klart hva du egentlig mener. Vi må derfor tolke det. Slik vi forstår deg har du en avtale om at du ikke får metadonen din dersom du har promille over 0,5. Vi vet ikke hva mer som står i avtalen, men slik vi forstår situasjonen din, er det tre mulige scenarier:

 1. Du har 0,0 i promille: Null problem, du får metadon.
 2. Du har over 0,5 i promille: Problem, du får ikke metadon.
 3. Du har mellom 0,1 og 0,5: Hva skjer?

De kan nekte deg metadon om promillen oversitger 0,5. Men det gjør den ikke. Hvordan de reagerer på promille 0,1-0,480 er usikkert, men det burde være spesifisert i avtalen. Vi vet rett og slett ikke, men vi antar at de neppe vil gi deg halve dosen. Det ville være veldig merkelig, både medisinsk og rent logisk («siden du har drukket, gir vi deg litt mindre». Det er «gatelogikk» og ikke slik helsevesenet plaier å tenke). Vi antar derfor at du enten får alle dine 75 mg eller ingenting. Men, igjen, dette er spekulasjoner og ikke egentlig et svar. Vil du ha et svar, får du det av foreskrivende lege, ved å se på avtalen eller ved å spørre ansvarsgruppa di (vi håper og tror du har en).

Du har sikkert en utskrift av avtalen. Vi råder deg til å gå gjennom ordlyden der og se om du får et svar. Hvis du synes det er ting som er vanskelig å forstå, kan du kontakte oss og vi kan hjelpe deg å oversette det til forståelig norsk.

Trenger du mer hjelp og informasjon?

Det kan hende at du i fremtiden kan få behov for hjelp og støtte. Det kan være ting som er vanskelig å forstå, man kan føle seg urettferdig behandlet, eller rett og slett ha spørsmål. Her er noen steder du kan henvende deg for å få hjelp.

 • RUStelefonen. Du kan kontalte oss for generelle spørsmål om metadon, alkohol og andre rusmidler.
 • LAR-Nett Norge (LNN) er en landsdekkende brukerorganisasjon for folk i legemiddelassistert rehabilitering (LAR).
 • proLAR jobber rusfaglig – og politisk, og er en naturlig høringsinstans når avgjørelser rundt LAR skal fattes.
 • Norsk Pasientforening har som en av sine sentrale oppgaver å være pådriver for å bedre pasienters situasjon og styrke pasientrettighetene. De gir råd, veiledning eller praktisk hjelp til å:
  • Løse problemer i forhold til helsevesenet.
  • Klage på behandling.
  • Fremme en erstatningssak.
  • Vurdere om du trenger juridisk hjelp.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.