Avrusning/tvangsbehandling

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Min sønn på 28 år er rusmisbruker. Han er uten bosted. Jeg har ved tre anledninger skaffet ham plass på avrusning men han stikker av. For hver gang blir det verre. Han er kriminell og har flere dommer for innbrudd og vold. Er det mulig å få ham tvangsinnlagt? Hvordan går jeg fram? Hvem kontakter jeg?
Kvinne, 52 år fra Rogaland


(Tittelen er noe endret av Rustelefonen.)

Det er ikke sjelden at personer med rusproblemer av forskjellige årsaker ikke ønsker hjelp, eller ser behovet for hjelp. I slike tilfeller kan du sende en bekymringsmelding til kommuneoverlegen. Kommuneoverlegen vil da vurdere henvendelsen og eventuelt videresende til fastlegen eller til hjemmetjenesten eller begge. En bekymringsmelding må inneholde navnet på den dere er bekymret for, fødselsdato, og gjerne også adresse. Kommuneoverlegen har taushetsplikt og opplysningene vil bli unntatt offentligheten.

Tvang er ikke mye brukt i rusomsorgen. Delvis er det av personvernhensyn, og delvis er det fordi det ikke gir bedre resultater enn frivillighet. I de tilfellene man bruker tvang, er det hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven eller i Lov om psykisk helsevern.

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helse- og omsorgstjenesteloven § 10-2 regulerer tvangsinntak og tilbakehold i institusjon uten samtykke. Helse- og omsorgstjenesteloven § 10-2 gir ikke hjemmel for tvangsbehandlingstiltak, for eksempel tvangsmedisinering. Tvangen består i at den rusmiddelavhengige kan holdes tilbake i institusjonen mot sin vilje i opptil tre måneder. Følgende vilkår må være oppfylt:
• den rusmiddelavhengige må ved sitt misbruk «utsette sin fysiske eller psykiske helse for fare»
• misbruket må være «omfattende og vedvarende»
• hjelpetiltak er ikke tilstrekkelig
• den rusmiddelavhengige må tas inn i institusjon for «undersøkelse og tilrettelegging av behandling».

Samtlige av vilkårene i § 10-2 må være oppfylt, og bestemmelsen gir bare en mulighet til å bruke tvang. Hvorvidt bestemmelsen faktisk blir brukt, avhenger av de konkrete omstendighetene.

Lov om psykisk helsevern
Noen ganger blir personer med såkalt «dobbeltdiagnose rus og psykiatri» lagt inn med hjemmel i Lov om psykisk helsevern. Etablering av tvungen psykisk helsevern forutsetter at visse formelle og materielle vilkår er oppfylt. Du kan lese mer om det her.

§ 12. Gjennomføring av straff i institusjon
Om sønnen din har flere dommer og avventer en fengselsstraff, kan dere vurdere muligheten for om han kan sone noe av straffen under §12, i lov om gjennomføring av straff.  § 12 sier følgende: «Straffen kan i særlige tilfeller helt eller delvis gjennomføres ved heldøgnsopphold i institusjon dersom oppholdet er nødvendig for å bedre domfeltes evne til å fungere sosialt og lovlydig, eller andre tungtveiende grunner taler for det. Den domfelte skal kunne holdes tilbake mot sin vilje og hentes tilbake ved unnvikelse, om nødvendig med tvang og med bistand fra offentlig myndighet. Kriminalomsorgen skal ikke beslutte slik gjennomføring hvis sikkerhetsmessige grunner taler mot det eller det er grunn til å anta at domfelte vil unndra seg gjennomføringen».

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.