Jeg har gått på Sobril i flere år, 25mg x 4 om dagen. Jeg har angst og depresjon. Jeg tar ikke antidepressiva og vil ikke ha det heller. Nå har jeg byttet fastlege og han er skeptisk til Sobril. Jeg kunne godt tenkt meg å slutte med det, men da trenger jeg en alternativ medisin. Finnes det andre medisiner jeg kan begynne med som er like effektiv som, eller bedre enn Sobril?
Mann, 44 år fra Telemark


Sobril tilhører en gruppe legemidler som kalles benzodiazepiner. Felles for alle medikamenter i denne gruppen er at de kan være nokså vanedannende/avhengighetsskapende. Det anbefales derfor ikke å bruke denne typen medikamenter fast over tid, og det er sikkert derfor legen din er skeptisk. Nå skriver du ikke hvorfor du bruker sobril, og det er derfor vanskelig for oss å foreslå andre medikamenter. På generell basis kan vi si at det å erstatte sobril kan bli vanskelig hvis forutsetningen er at det ikke skal erstattes med andre benzodiazepiner eller vanedannende produkter.