Alkohol

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Jeg og en venninne fikk en kamerat av oss til å kjøpe drikke til oss.. så ble han og den ene venninnen min tatt mens jeg stod litt lengre vekk. Hvordan konsekvenser kan vi få for det? Kan vi bli innkalt til politiet? jeg tok ikke på posen eller gjorde noe. men han har navnet mitt. hva kan skje med meg ?
Kvinne, 15 år fra Aust-Agder


Det står ingenting i loven om at det er forbudt for personer under 18 år å drikke alkohol, eller å forsøke å få noen til å kjøpe for seg. Du kan derfor ikke bli straffet for at kameraten din kjøpte alkohol til deg. Men kameraten din kan bli straffet i henhold til alkoholloven:

§ 1-5. Aldersgrense 
Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk med 22 volumprosent alkohol eller mer må ikke skje til noen som er under 20 år. Salg, skjenking eller utlevering av alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent må ikke skje til noen som er under 18 år. 

§ 10-1. Alminnelige bestemmelser om straff    
Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder.

Du spør hva som kan skje med deg. Det er ikke så lett å vite, det kommer an på hvilke rutiner politiet i ditt distrikt har. Det er imidlertid ganske vanlig at politiet vil varsle foreldre når de får greie på at ungdom under 18 år forsøker å skaffe seg alkohol. Du kan lese mer om ungdom og alkohol på sidene til ung.no

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.