Hei, jeg har fått en skoleoppgave om ungdom og rus. Lurer derfor på hvorfor ungdom er en utsatt gruppe når det gjelder rus og rusavhengighet?
Kvinne, 18 år fra Møre og Romsdal

En kan si at ungdom er en utsatt gruppe fordi det er vanlig at de er nysgjerrige på rusmidler, og da spesielt alkohol. I tillegg er det slik at grunnlaget for vaner ofte legges i ungdomstiden. Det vil si at hvis man venner seg til å bruke rusmidler som ungdom innebærer det en risiko for at vanen blir med inn i voksentilværelsen. En rekke studier har vist at en tidlig oppstart med alkohol henger sammen med et høyt og risikofylt alkoholkonsum senere i livet (Rossow 2006), les mer om det i denne artikkelen av Ingrid Rossow på nettsidene til Rus & Samfunn. Du finner også mye informasjon om unge og rus på ung.no, og i denne artikkelsamlingen på forebygging.no er det også mye relevant stoff.

Legg igjen en kommentar