Tvangsinnleggelse for bror

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

rustlf-logo 75x67Hei Jeg har en bror (29 år) som er avhengig av mange forskjellige stoffer (men ikke heroin, så vidt jeg vet). Han har blitt kalt en oppegående narkoman, og klarer å tvinne systemet rundt lillefingeren. Men han har ikke verktøyene for å klare seg, og han får ikke den hjelpen han trenger. Han har sittet i fengsel i ett år, men det gjorde bare ting verre. Han er til fare for seg selv og andre, og jeg er redd for hva han kan finne på. Han har en liten datter, og selv om moren passer på og han bare får se henne i ordnede former, så vet jeg ikke hva han kan finne på når han er ruset. han har truet oss alle opptil flere ganger, og jeg har sms’er og mailer på at han skal drepe de som «er i mot ham» (dette gjelder familien, NAV osv). Han klarer ikke å se at han er skyld i noe selv. Han er syk og han trenger hjelp. Han har fått avrusning før, men det er frivillig og altfor fritt. Han har behov for avrusning med tung psykiatrisk hjelp, og jeg vet ikke hvordan han kan få dette. Han har angst, han virker nesten psykotisk til tider og jeg er bare redd for den dagen det tipper over. Han er sint og aggressiv, men tar seg sammen når han vet det gjelder, så da ser ikke folk dette. Hva gjør vi? han klarer seg ikke på egenhånd, og vi har prøvd alt.
Kvinne, 34 år fra Oslo

Vi forstår at du er veldig glad i broren din og ønsker at han skal få det bedre. Han er nok klar over at han har et problem, og at han egentlig trenger hjelp. Men det sitter langt inne å være åpen om det og ikke minst å gjøre en varig endring på det. Det er en del av avhengighetens natur.

Din bror har et rusproblem, og det virker som han kanskje har et aggresjonsproblem i tillegg. Om han har en eller annen form for psykisk lidelse i tillegg er mulig. Men, det er også temmelig vanlig at psykiske lidelser som angst og til og med psykoser går over når personen blir rusfri. Uansett er hans psykiske helse noe helsepersonell må vurdere.

Du sier at han er syk, og det er ikke uvanlig å se på avhengighet som en sykdom. Et kjennetegn ved sykdommen er at folk ikke klarer å la være å ruse seg. Men på et annet nivå er det også slik at han velger å leve som han gjør. Han har vært avruset, og valgte å begynne igjen. Selv om din bror har et alvorlig rusproblem, er han som alle andre mennesker nødt til å leve sitt liv slik han velger. Noen ganger kan man som pårørende ikke gjøre annet enn å beskytte seg selv, og ta avstand. Ikke tar avstand til personen som sådan, men tar avstand til hans rusbruk. Det kan du også formidle til broren din: «Jeg vil gjerne hjelpe deg, men så lenge du ruser deg kan vi ikke ha kontakt. Ta kontakt med meg hvis du vil ha hjelp og støtte. Jeg er glad i deg.»

Sende bekymringsmelding?
Det er ikke sjelden at personer med rusproblemer av forskjellige årsaker ikke ønsker hjelp, eller ser behovet for hjelp. I slike tilfeller kan du sende en bekymringsmelding til kommuneoverlegen. Kommuneoverlegen vil da vurdere henvendelsen og eventuelt videresende til fastlegen eller til hjemmetjenesten eller begge. En bekymringsmelding må inneholde navnet på den dere er bekymret for, fødselsdato, og gjerne også adresse. Kommuneoverlegen har taushetsplikt og opplysningene vil bli unntatt offentligheten. Du kan også kontakte barnevernet. Her er mer informasjon. I tilfeller av vold eller ved trusler bør politi kontaktes.

Inntak og tilbakehold i institusjon uten samtykke – tvang.
Tvang er ikke mye brukt i rusomsorgen. Delvis er det av personvernhensyn, og delvis er det fordi det ikke gir bedre resultater enn frivillighet. I de tilfellene man bruker tvang, er det hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven eller i Lov om psykisk helsevern.

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helse- og omsorgstjenesteloven § 10-2 regulerer tvangsinntak og tilbakehold i institusjon uten samtykke. Helse- og omsorgstjenesteloven § 10-2 gir ikke hjemmel for tvangsbehandlingstiltak, for eksempel tvangsmedisinering. Tvangen består i at den rusmiddelavhengige kan holdes tilbake i institusjonen mot sin vilje i opptil tre måneder. Følgende vilkår må være oppfylt:
• den rusmiddelavhengige må ved sitt misbruk «utsette sin fysiske eller psykiske helse for fare»
• misbruket må være «omfattende og vedvarende»
• hjelpetiltak er ikke tilstrekkelig
• den rusmiddelavhengige må tas inn i institusjon for «undersøkelse og tilrettelegging av behandling».

Samtlige av vilkårene i § 10-2 må være oppfylt, og bestemmelsen gir bare en mulighet til å bruke tvang. Hvorvidt bestemmelsen faktisk blir brukt, avhenger av de konkrete omstendighetene.

Lov om psykisk helsevern
Noen ganger blir personer med såkalt «dobbeltdiagnose rus og psykiatri» lagt inn med hjemmel i Lov om psykisk helsevern. Etablering av tvungen psykisk helsevern forutsetter at visse formelle og materielle vilkår er oppfylt. Du kan lese mer om det her.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.