hjerneHvorfor får en bedre humør av narkotika? Hva skaper avhengighet Hva endrer tankene? Hvor mye må man(n og damer) drikke for å bli full? Kan man være full uten rus?
Mann, 14 år fra Rogaland

Om man får bedre humør av narkotika, kan diskuteres. Det spørs jo også hva du mener med humør og hva slags rusmidler det gjelder. Du kan lese om de ulike rusmidlene her.

Det er en sammenheng mellom hvordan rusmidler påvirker humøret (f.eks. velbehag) av rusmidler og avhengighet av rusmidler. Begge reaksjoner handler om hvordan rusmidler virker på det som kalles belønningssystemet i hjernen.

I hjernen skapes det en belønningsreaksjon når noe oppleves som godt. Belønningssystemet sender ut naturlig stimuli som forsterker vår motivasjon til å utføre handlinger som er viktige for artens overlevelse; som å spise, drikke, ha sex og ta seg av barn.Visse signalstoffer blir frigitt ved behagelige hendelser og forsterker følelsen av velbehag. På engelsk kaller man en slik belønningsreaksjon «liking». En slik «liking» kan føre til et ønske om å gjenta handlingen – på engelsk «wanting». Altså et ønske om å gjøre mer av det man nettopp har fått. Bruk av rusmidler, stimulerer belønningssystemet og frigir signalstoffer. Brukes rusmidler ofte, lures hjernen til å tro at rusmiddelet er like viktig som for eksempel mat og vann. Brukes rusmidler ofte, minskes den følelsen som kalles «liking», mens følelsen av «wanting» ofte blir sterkere. Det kalles toleranseutvikling, og er ikke uvanlig hos mennesker som ruser seg ofte. Med andre ord kan bruk av rusmidler føre til et ønske om å ruse seg ofte, samtidig som man må ha mer av rusmiddelet for å oppnå en rus.

Andre årsaker til at noen blir rusavhengige er at noen føler at rusmiddelet tar vekk ubehagelige følelser som angst, depresjon, stress og så videre. Miljø og hvem man «henger med» har også noe å si for både årsaken til å ruse seg og for å bli avhengig. Til slutt spiller genetikk inn – avhengighet kan være «genetisk arvelig». Forskningen viser at særlig alkohol kan gå i arv.

Du kan lese mer på FHI sitt faktaark om avhengighet. 

Spørsmålet om hvor store mengder som skal til for å bli full for menn og damer, er det vanskelig å svare generelt på. Hvor mye alkohol den enkelte tåler er sterkt personavhengig. Hvor ofte man drikker, alder, fysisk størrelse, om en er uthvilt,har spist og så videre, er alle faktorer som påvirker beruselsen. Generelt sett tåler (biologisk fødte) kvinner mindre enn (biologisk fødte) menn. Alkohol er vannløselig, og jentekroppen inneholder ofte mer fett og mindre vann enn guttekroppen. Så om en jente og en gutt som veier like mye drikker like mye, får jenta en høyere konsentrasjon av alkohol i blodet.

Alkoholpromille kan måles, noe om indikerer antall gram alkohol per kilo blod. 1 promille er det samme som 1 gram alkohol per kilo blod. Promille kan gi deg en indikasjon på hvor alkoholpåvirket du er. Det er individuelle forskjeller på hvordan alkoholrus oppleves, men det finnes noen typiske symptomer:

• Opp mot og omkring 0,5 promille: En føler seg lett påvirket. De fleste opplever å bli i godt humør.
• Mellom 0,5 og 1 promille: Her blir de fleste mer kritikkløs og risikovillig. Kroppens koordinasjonsevne reduseres.
• Over 1 promille: Balansen blir dårligere, man snakker snøvlete, og kontroll med bevegelser forverres. Man blir trøtt og sløv og får økt reaksjonstid.
• Over 1,5 promille: De fleste får problemer med hukommelsen, eller en såkalt blackout. Hukommelsesproblemene øker med stigende promille. Man blir ofte kvalm og kaster opp
• Svært høy promille kan være farlig og potensielt dødelig.

Du kan lese mer om alkohol her. 

Det siste spørsmålet ditt angående om det går an å være full uten rus, skjønner vi ikke helt. I prinsippet kan ingen være ruspåvirket uten å ha tatt rusmidler. Når det er sagt er det nok mange følelser som oppstår naturlig som kan ligne følelser som oppleves i rustilstand. Forelskelse, hoppe i fallskjerm (adrenalinlkick), paranoia, redsel, og så videre. Det er jo ikke sånn at rusmidler nødvendigvis skaper nye følelser, men at de forsterker følelser som allerede er der.

Legg igjen en kommentar