hva kan ecstasy, amfetamin, metamfetamin, kokain innholde og hva kan virkningene og bivirkningene være
Mann, 14 år fra

Det er vanskelig å si sikkert hva disse forskjellige rusmidlene kan inneholde fordi illegale stoffer ikke gjennomgår noen form for kontroll. Ofte er det slik at de som produserer og/eller selger disse stoffene blander inn forskjellige typer «fyllmasse» for å få et større kvantum å selge slik at de kan tjene mest mulig penger. I tillegg denne ukjente «fyllmassen» inneholder hvert stoff virkemidler som gjør at stoffet blir rusgivende. Virkemiddelet i kokain er koka, et alkaloid som stammer fra buskplanten Erythroxylon cocae.

I ecstasy er som regel det  syntetiske stoffet MDMA (metylen-dioksi-metamfetamin) virkemiddel, eventuelt andre beslektede stoffer som MDA (metylen-dioksi-amfetamin) og MDEA (metylen-dioksi-etylamfetamin).
Når det gjelder amfetamin og metamfetamin er det med innhold mer komplisert. Det finnes flere hundre amfetaminforbindelser og amfetaminlignende stoffer, felles for dem alle er at de fremstilles kjemisk og at de har en sentralstimulerende effekt. Amfetamin og methamfetamin er så like at det er vanskelig for brukerne å skille mellom dem. Ofte kan methamfetamin selges som amfetamin og omvendt uten at noen merker det. De to stoffene kan også blandes og selges under et av navnene.

Du kan lese om virkninger og bivirkninger i våre brosjyrer om  kokain, ecstasy og amfetamin.

Legg igjen en kommentar