Jeg fikk høre at jeg hadde tatt 40 metamina 5 mg. Er det farlig og hvilke konsekvenser kan det få?
Kvinne, 23 år fra Hedmark

Hvis du «oppdaget» at du hadde tatt 200 mg metamina (amfetamin) fordi du fikk høre det stusser vi litt på det. Det er litt rart om du ikke merket det selv. Du ville høyst sannsynlig blitt våken i lang tid etterpå og merket virkningen.

Forgiftninger er beskrevet hos voksne fra rundt 100–120 mg ren amfetamin. Hvis du har mye erfaring med amfetamin, kan du tolerere vesentlig større doser uten betydelige symptomer. Det sier du ikke noe om. Alvorlig reaksjon selv ved lave doser kan ikke utelukkes hvis du ikke har toleranse for/erfaring med virkestoffet.

Her kan du lese hva Legemiddelhandboka sier om forgiftninger/konsekvenser:
Ved lett til moderat forgiftning: Irritabilitet, uro, rastløshet, søvnproblemer, mydriasis, hyperventilasjon, økt kroppstemperatur, skjelvinger, svimmelhet og hyperrefleksi. Hypertensjon og takykardi. Agitasjon, angst, panikk, forvirring, hallusinasjoner, psykose og delirium. Ved alvorlig forgiftning: Hypertermi/høy kroppstemperatur over 40 °C, koma, kramper og nyresvikt. Sirkulasjonskollaps og multiorgansvikt. Hjerneblødning og hjerteinfarkt kan oppstå. Symptomer opptrer ofte innen 1–2 timer etter eksponering/inntak.

Om du har eller får noen av symptomene over, ring 113. At amfetamin er forbudt betyr lite i sånne tilfeller – ambulansepersonell er proffe, snille og de der for å hjelpe, ikke straffe. Hvis du har det bra nå, er nok faren over.

 

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar