Hvor stor mengde av tablettene vallergan må inntas for overdose? Hva skjer om man tar overdose?
Kvinne, 15 år fra Buskerud

Du skriver ikke noe om hvorfor du spør om dette. Hvis dette er legemiddel foreskrevet av lege, bør du bruke dem slik legen har fortalt deg.

Hvis du har fått tak i tablettene på annen måte, anbefaler vi deg å kontakte oss og snakke om det – anonymt. Du kan både ringe 08588 (11-19 alle dager, ons 10-21) eller chatte (hverdager 14-17). Du kan også snakke med en lege om dette, eller du kan ta kontakt med Giftinformasjonen (22 59 13 00), De har åpent hele døgnet og er gratis fra fasttelefon.

Felleskatalogen skriver dette om Vallergan: «Bruk alltid dette legemidlet nøyaktig slik legen din eller apoteket har fortalt deg. Kontakt lege eller apotek hvis du er usikker. Bruk alltid Vallergan slik legen din har fortalt deg. Anbefalt dosering må ikke overskrides. Kontakt lege eller apoteket hvis du er usikker. Dersom du tar for mye av Vallergan: Kontakt lege, sykehus eller Giftinformasjonen (22 59 13 00) hvis du har fått i deg for mye legemiddel eller hvis barn har fått i seg legemiddel ved uhell. For andre spørsmål om legemidlet, kontakt lege eller apotek. Såkalt malignt nevroleptikasyndrom er sett ved overdosering. Symptomene er blant annet overoppheting, muskelstivhet og endret mental tilstand.

Legg igjen en kommentar