Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Hvor farlig er egentlig MDMA?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

blue-question-markHei, Jeg er en oppegående student som får gode karakterer, drikker sjelden og har ingen rusproblemer. Jeg liker ikke å dra ut på byen for å drikke, jeg synes det er slitsomt og jeg liker ikke å være full og miste kontrollen. Jeg liker derimot å ta MDMA når jeg vil feste. Selv om man naturligvis aldri kan være helt sikker på at det man får er rent, får jeg MDMA i krystallform, og kjøper det av en idealist som aldri ville blandet det med andre stoffer med viten og vilje. Jeg lurer egentlig bare på hvor farlig det er om man bruker det i kontrollerte mengder? Jeg bruker det maks fire ganger i året, og venter lenge mellom hver gang. Jeg tar litt mindre enn hva andre gjør når de skal feste, og jeg har sluttet å dra ut på fester på det, jeg bare holder meg hjemme med venner og hører på musikk og har dypfølte samtaler. Jeg ser ikke helt risikoen ved det, når jeg prøver å finne ut av dødsfallrisikoen på internettet nevnes ting som hypertermi og vannforgiftning, og at disse ofte skjer fordi man danser veldig intenst, eller drikker alt for mye (eller lite) vann. Dette føles ikke som en relevant risikofaktor for meg, siden jeg tar det hjemme i kjente omgivelser, følger med på klokken og drikker vann med jevne mellomrom, og danser aldri energisk i timevis slik de ofte gjør på ravepartys. Er dette mye verre enn å drikke alkohol i helgene?
Kvinne, 23 år fra Oslo

 

For å ta det første først. Så lenge det ikke er vennen din som lager MDMA-en, så kan heller ikke han være sikker på hva det inneholder.

Du lurer på hvor farlig det er å ta MDMA i kontrollerte mengder, noen ganger i året. Det spørs jo hva du mener med farlig. Vi kan snakke om to typer risiko ved bruk av rusmidler: de umiddelbare farene man utsetter seg for når man er rusa, og langtidsvirkninger.

Uavhengig av om man tar det 40 eller 4 ganger, så utsetter man jo seg for risiko hver gang man tar et rusmiddel – de akutte farene er til stede hver gang. Ulykkesrisikoen er særlig økt hvis rusen gir illusjoner og hallusinasjoner. Inntatt i høyere doser kan MDMA gi livstruende medisinske komplikasjoner med bl.a. hjerneblødning og hjertearytmier. For personer med predisposisjon for hjerte/hjerne-komplikasjoner, er risikoen atskillig høyere. Vi vet at det finnes personer som har dødd av overopphetning (hypertermi) etter inntak av ecstasy – og også, som du sier, av vannforgiftning fordi man drikker for mye vann som følge av overopphetningen. Det er også sånn at ettervirkninger forekommer hos mange, også ved enkeltinntak. Dette dreier seg stort sett om psykiske ettervirkninger som kortvarige depresjoner og angstforstyrrelser.

Når det gjelder de mer langvarige bivirkningene og farene ved bruk av MDMA, er det  jo selvfølgelig slik at faren øker ved økt bruk. Bruk av MDMA til rusformål kan føre til utvikling av avhengighet – da særlig en psykisk avhengighet.  Gjentatt bruk av MDMA, eventuelt bruk av store doser noen få ganger, kan etter alt å dømme gi relativt langvarige skader i sentralnervesystemet, særlig av nerveceller som bruker serotonin som signalmolekyl, noe som blant annet gir utslag i psykiske lidelser. Hvor stor eksposisjon for MDMA som skal til for å gi slike skader, samt hvor permanente skadene er, er ikke klarlagt.

På spørsmålet om det er farligere å ta MDMA en gang i blant enn å drikke i helgene, er vanskelig å svare på. Generelt er det lite hensiktsmessig å sammenligne rusmidler. Hvor farlig alkohol er, spørs jo blant annet på mengde inntak. Men det er jo enklere å kontrollere alkoholinntak (om man forutsetter at det er lovlig kjøpt alkohol) enn inntak av MDMA, fordi man aldri kan være sikker på styrkeforholdet eller renheten i stoffet.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.