rustlf-logo 75x67Hei! Jeg er litt redd.. For jeg har inntatt 90 mg med Abilify sammens med alkohol (øl) ( dvs. 9 tabletter 10 mg) er det farlig ?
Kvinne, 21 år fra Møre og Romsdal

Vi antar at du har vært i kontakt med oss om dette per telefon. Vi henviser derfor til samtalen. Hvis det mot formodning ikke var deg vi snakket med, er følgende viktig å vite om blanding av alkohol (og andre sentraldempende stoffer) og Abilify.

Dette er hentet fra Felleskatalogen «Pga. preparatets primære sentraldempende effekter, bør forsiktighet utvises ved samtidig inntak av alkohol eller andre sentralvirkende legemidler med overlappende bivirkninger som sedasjon.» Altså: du bør vøre oppmerksom på hva denne blandingen kan føre til. Det betyr ikke at du må være helt avholdende, men meget forsiktig. Du sier ikke hvor mye du har drukket, men generelt er nok det beste å ikke drikke, eller i hvert fall minimalt.

Legg igjen en kommentar