benzodiazepinerI 3-4 uker har jeg tatt både sobril og imovane både for angst, familie situasjoner og jobbsammenheng. I denne perioden har jeg økt dosen av sobril fra 15mg til 60mg per dag tilleg til at jeg tok imovane 7.5mg å sove på. Denne perioden har jeg vært likegyldig, men vil nå ut av denne helvete. Så jeg gikk en dag uten tablettene og da begynte jeg å føle meg dårlig. Det verker i hele kroppen, fryser hele tiden. Føler meg rett og slett dårlig. Kan dette være abstineners jeg opplever. Jeg vil til legen med er redd for at han finner ut med blodprøver hva jeg har drevet med. Hvor lenge værer abstinenser? Hvordan kan jeg få pillen fort ut av kroppen?
Kvinne, 37 år fra Akershus

Det du opplever nå er etter all sannsynlighet abstinenser. Sobril er et benzodiazepin og Imovane er et benzodiazepinlignende medikament. Abstinenser fra benzodiazepiner varer normalt fra 1-2 mnd. Typiske abstinensplager er stress, angst, uro, skjelving og feberlignende følelse.

Om du ønsker å slutte på egenhånd, anbefaler vi deg å trappe ned. På denne måten kan abstinensene bli mindre. Lytt til kroppen og la den hvile, forsøk å få i deg mat og drikke selv om lysten ikke er der. Det er nok ikke noe du kan gjøre for å få pillene raskere ut av kroppen. Om du føler du trenger hjelp til å slutte, anbefaler vi deg å ta kontakt med legen. Legen tetser ikke for rusmidler uten at du vet om det, men om du drar dit for å få hjelp for abstinensplagene er du jo uansett nødt til å fortelle han om situasjonen din.

Legg igjen en kommentar