Sammenheng mellom selvmord og rusmisbruk

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

blue-question-markHei! Jeg lurer på om det er en sammenheng mellom rusmisbruk og selvmord? Eventuelt hva er det som gjør at de med rusproblemer velger å ta sitt eget liv? Vet av et tilfelle hvor rusmisbrukeren led av paranoia, men fikk ikke den hjelpen han trengte før det var for sent. Hvorfor tar ikke helsetjenesten bedre vare på de som trenger det?
Kvinne, 18 år fra Sør-Trøndelag

Det er et veldig omfattende spørsmål du stiller. Det er nok sannsynligvis tilfelle at det er høyere selvmordstatistikk blant rusavhengige enn i den jevne befolkningen. Som man sier i forskningen: Rusmisbruk er en risikofaktor for selvmord. Det er vanskelig å finne eksakte tall på dette, og det er nok store mørketall. I tillegg kommer alle selvmordene som skjer i ruspåvirket (først og fremst alkoholpåvirket) tilstand, der personen ikke kan karateriserers som rusavhengig.

Hvorfor det er slik at rusavhengige tar livet sitt, finnes det nok nesten like mange svar på som det finnes skjebner. Et svar kan være at mange av de som blir rusavhengige fra før av har en psykisk lidelse. En annen årsak kan være at noen rusavhengige opplever at livet blir vanskelig: stigmatistering, utfrysning, straffeforfølging, jag etter penger og rusmidler, sviktende helse som følge av rusmisbruk og så videre. Andre kan finne livet håpløst etter gjentatte og mislykkede forsøk på å bli rusfri. Nok en annen grunn for at noen rusavhengige tar livet sitt, kan være at de får psykiske problemer som følge av rusen. Du sier at du vet om et tilfelle hvor en gutt hadde paranoia og tok livet sitt som følge av dette. Angst, depresjon, psykoser og andre alvorlige psykiske tilstander kan oppstå som følge av rusbruk – noe som i enkelte tilfeller ender i selvmord.

Du lurer på hvorfor helsetjenesten ikke tar bedre vare på de som trenger det. Også det er et godt spørsmål. I henhold til pasient- og brukerrettighetsloven har alle rett på nødvendig helsehjelp. Ut over nødvendig helsehjelp foretas det vurderinger om hvorvidt videre hjelp er nødvendig. Det finnes mange tilbud for rusavhengige og rusavhengige med psykisk lidelse, men av og til kan det være lange ventetid på å få plass. En annen sak er om personen selv ønsker hjelp. Det brukes veldig lite tvang i Norge, noe som tilsier at personen selv må søke hjelp for å få hjelp.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.