Hei, Hvis jeg bestiller salvia ekstrakt på internett, selv om jeg ikke har resept, må jeg da ha resept for å kunne bestille noe som står på legemiddel listen?
Mann, 24 år fra Oslo

Salvia divinorum er et reseptpliktig legemiddel (LR) og ført opp i Urtelisten. Urter som ikke er listet som handelsvare (H) i Urtelisten er regulert som legemidler. Det er tillatt å kjøpe legemidler via Internett, hvis følgende betingelser er oppfylt:

– Legemiddelet er til eget personlig bruk (dvs. medisinsk bruk til seg selv).
– Legemiddelet må være anskaffet på en lovlig måte i anskaffelseslandet.
– Innførsel av legemidler pr. post er kun tillatt fra land innenfor EØS, og man kan maksimalt innføre en mengde som svarer til høyst tre måneders forbruk. Slik import er ikke tillatt for personer under 18 år.
– Legemidler som inneholder stoffer som anses som narkotika eller dopingmidler er ikke tillatt å innføre.
– Den som innfører legemidler må kunne dokumentere overfor tollvesenet at legemidlene er innkjøpt på lovlig måte og at legemidlene er til eget medisinsk bruk (for eksempel ved resept eller legeerklæring).

Godkjent dokumentasjon på at legemidlet er kjøpt på lovlig vis:

les mer om import over internett på legemiddelverkets sider.

Legg igjen en kommentar