amfetamin litenJeg er oversetter og vet null om narkotiske stoffer: Kan dere hjelpe meg med norske navn på crack og crystal?
Mann, 70 år fra Oslo

Vi kjenner ikke til noen særnorske offesielle navn på crystal og crack, men begge stoffene har en rekke kallenavn. Crack, som er fribaseformen av kokain, kalles gjerne fribase eller snø på norsk. Ellers er det vanlig å benytte de mer internasjonale kallenavnene som «Coke», «Charlie», «Snow», «Flake» eller «Blow». Crack kan røykes, i motsetning til «vanlig» kokain som ødelegges ved høy temperatur og derfor oftest sniffes.

Crystal brukes gjerne om den krystalliserte formen av metamfetamin. På norsk kalles det gjerne for krystall(er), men det er nok mer vanlig å bruke de engelske kallenavnene crystalmeth eller ice. Dette fordi crystal eller krystaller også kan henvise til krystallisert MDMA (ecstasy). På samme måte som med crack, kan crystal røykes i motsetning til tradisjonell metamfetamin/amfetamin som heller ikke tåler så høy tempratur. Vanlig måte å bruke metamfetamin/amfetamin er å sniffe, spise eller injisere.

Du kan lese mer om disse stoffene i våre brosjyrer om kokain og amfetamin.

Legg igjen en kommentar