Hvorfor blir man avhengig av narkotika?
Mann, 15 år fra Akershus

Ditt spørsmål om hvorfor man blir avhengig av narkotika er et godt spørsmål som det er vanskelig å svare på. Men vi gjør et forsøk.

Vi begynner med å se litt på hva som skjer i kroppen når man ruser seg; I hjernen fins et eget belønningssystem. Dette sender ut naturlige stimuli som forsterker vår motivasjon til å utføre handlinger som er viktige for artens overlevelse; som å spise, drikke, ha sex og ta seg av barn. Visse signalstoffer blir frigitt ved behagelige hendelser og forsterker følelsen av velbehag. Når vi bruker rusmidler, stimulerer de dette belønningssystemet og frigir slike signalstoffer. Bruker man mye rusmidler, lærer hjernen at rusmidler er viktige for å overleve, på samme måte som mat og vann.

Jakten på rus kan bli en altoverskyggende aktivitet. Men det at rusmidler gir en god opplevelse, en umiddelbar belønning, er ikke nok til å forklare hvorfor rus kan bli en altoverskyggende aktivitet, altså hvorfor man blir avhengig. Noe mer må til. Man må forklare hvorfor noen gjør dette om og om igjen og blir avhengige. Nytt inntak av rusgifter kan dempe ubehag, abstinens og bakrus, samlet kalt stressreaksjoner. Man vil ta noe for å hindre de dårlige effektene, for å fjerne stress og ubehag. Dette kaller man negativ forsterkning. Jo lenger en person kommer inn i forbruket, desto mer dreier det seg om å unngå de negative opplevelsene. Det engang velfungerende systemet i hjernen, blir feilprogrammert, på en slik måte at rusmidlet gir en sterkere effekt enn andre ting som «vanlige» folk liker å gjøre. Når det bare er et rusmiddel, for eksempel alkohol, som gir en sterk følelse av velbehag, da er det ikke noe rart at det er vanskelig å slutte med det.

Dette ble kanskje litt vanskelig svar, men det var også et ganske vanskelig spørsmål. Hvis du synes dette er spennende, eller du lurer på mer, kan du bare ringe oss på 08588 og få mer info og tips om ting du kan lese. Du kan også se på denne artikkelen fra folkehelseinstituttet.

Legg igjen en kommentar