Kan man kreve å få tatt blodprøve av sin 17 årige ungdom når denne har vært på rømmen i over en uke?
Kvinne, 51 år fra Nordland

Vi vil først opplyse om at det er mer vanlig/hensiktsmessig å bruke urin enn blod når det skal testes for rusmiddelbruk. Grunnen til det er at et evnetuelt inntak av rusmidler kan påvises i lengre tid i urin enn i blod.
Du lurer på om du kan kreve at ungdommen din avleverer test. Vi er litt usikre på hva du mener med å kreve? Du kan selvfølgelig insistere meget kraftig, og eventuelt igangsette tiltak (redusere lommepenger, husarrest osv) hvis ungdommen ikke vil samarbeide. Men vi vil ikke på noen måte anbefale at du fysisk tvinger ungdommen til å ta test, det blir på grensen til hva som er juridisk lovlig og psykisk forsvarlig. Generelt sett anbefaler ikke vi rustesting som første og/eller eneste tiltak ved mistanke om bruk av rusmidler. Vi tenker at det beste er å prate sammen, evnetuelt tilby ungdommen å prate med noen andre voksne hvis forholdet innad i kjernefamilien er anstrengt. Hvis du føler at du trenger mer råd og veiledning kan du kontakte kommunen du bor i og spørre hvilke tilbud de har til ungdom og pårørende, eksempler kan være helsestasjon for ungdom, utekontakt eller familierådgivning. Du er også velkommen til å kontakte oss på chat eller telefon.

Legg igjen en kommentar