Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Kritisk til anbefaling

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

cannabis«Hei! Jeg røyket hasj. Tok noen trekk men kjente det hadde effekt. Hvor lenge må jeg drøye før jeg kjører bil? Det er vanskelig å finne informasjon om dette på nettet. Jeg leser jo at det vil spores på urinprøver og i blodet ca ett døgn etterpå. Men vil ikke bittesmå mengder være i blodet lenge? Og kan man da feks ikke kjøre bil på 2 uker?? Kvinne, 28 år fra Oslo Når du røyker hasj vil virkestoffer kunne påvises i blodet ditt i ca 12 timer etter inntak. I urin kan det spores lenger, etter enkeltinntak opp mot en uke. Det betyr ikke at du er påvirket i hele denne uken, men at nedbrytningsstoffer har lagret seg i fettvevet i kroppen din og skilles sakte ut via urinen. Når det gjelder tester og bilkjøring er det som regel blodprøver eller spyttprøver som brukes. Grunnen til det er at det er konsentrasjonen av virkestoff du har i blodet/spyttet som sier noe om den faktiske ruspåvirkningen du har når prøven blir tatt. Så selv om enkelte stoffer kan påvises i urin i flere dager etter inntak, betyr ikke det at det er bittesmå mengder i blodet som påvriker deg og som slår ut på blodprøver. Etter å ha røyket hasj bør du altså drøye minimum 12 timer, og gjerne opp mot et døgn før du setter deg bak rattet.» Ang. dette svaret fra rustelefonen. Er det forsvarlig å anbefale kun 12 timers pause fra bilkjøring ut i fra hva man vet om kronisk påvirkning?

Viser til hasjavvenning.no: «Cannabis og kjøretøy Øistein Kristensen, forsker ved Sørlandets sykehus HF har i et foredrag (2011) oppsummert: • Røyking av cannabis påvirker flere deler av hjernen som har betydning for kjøreferdigheter og ferdigheter til å bruke maskiner. Dette gjelder for eksempel planleggings- og vurderingsevne, reaksjonsevne, evnen til komplekse bevegelser og oppmerksomhet. Cannabisinntak utgjør en betydelig risiko for ulykker. • Det foregår ca. 7 millioner kjøreturer pr. dag i Norge. 42.000 av disse er med en sjåfør som vil ha røykt cannabis de siste timene i forkant av kjøreturen. 10.000 vil være så påvirket at de vil ha en THC konsentrasjon i blodet som er forbundet med påvirkning. • Cannabis gir svekket kognitiv funksjon, dvs. nedsatt konsentrasjonsevne samt nedsatt sidesyn, noe som gjør at en overser trafikkskilt, ikke får oversikt over trafikkbildet og feilberegner. Andre effekter av inntak av cannabis er tretthet, sløvhet, endret virkelighetsoppfatning og svekket kritisk sans. Dette er effekter som ikke hører hjemme i trafikken. • Risikoen for å dø i trafikken er 30 ganger større for sjåføren om han er påvirket av cannabis, enn dersom sjåføren er nykter. Kombinasjonen av alkohol og cannabis gir kraftig nedsettelse av kjøreferdigheten og øker dødsrisikoen ytterligere. • Både akutt og vanemessig bruk av cannabis ser ut til å gi en sterk økning i risiko for ulykker. • Promilleprøve for cannabis ble innført i Norge fra 1.2.2012 og gjelder nå på samme måte som for alkohol. Stoppes du på mistanke, er du tvunget til å avgi prøve. Grensa tilsvarer en alkoholpromille på 0,2. • Ungdom som blir tatt for cannabisbruk av politiet og som ikke har sertifikat vil kunne få en utsettelse på oppkjøring. 26 Cannabisbruk er ikke forenelig med bilkjøring. Dette gjelder både akutt cannabisrus og kronisk påvirkning. Leger og psykologer har en opplysningsplikt til fylkeslegen der det kommer fram vedvarende bruk over tid. Det kan være utfordringer knyttet til meldeplikt for annet helsepersonell, sosialarbeidere og andre som jobber med cannabisproblematik»
Kvinne, 27 år fra Akershus

Vi ser poenget ditt, og er helt på linje med Øistein Kristensen når han sier at «Cannabisbruk er ikke forenelig med bilkjøring. Dette gjelder både akutt cannabisrus og kronisk påvirkning.» Derfor kan man spørre «Er det forsvarlig å anbefale kun 12 timers pause fra bilkjøring ut i fra hva man vet om kronisk påvirkning?»

Vi svarer brukerene ut i fra det de selv forteller oss. Hun vi her har svart sier at hun » … røyket hasj. Tok noen trekk …». Slik vi tolker henne, har hun enten prøvd en gang, eller eksperimentert litt med det. En så lite omfattende bruk er ikke tilstrekkelig til at det er snakk om noen kronisk påvirkning. Etter 12 timer er hun altså verken i cannabisrus eller kronisk påvirket, og det er ikke lenger uforsvarlig å kjøre bil.

Selv om personen skulle ha hatt et mer omfattende forbruk, er det allikevel slik at når man måler THC-innhold i blod, opererer man med såkalte «terskelverdier». I de aller fleste tilfeller er også vanebrukere under denne terskelen etter omlag et døgn. I noen tilfeller er det behov for en sakkyndig vurdering når det er usikkert om en person er over eller under grensen.

For mer informasjon, anbefaler vi artikkelen Fakta om rusmiddelgrenser i trafikken (Folkehelseinstituttet).

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.