Hei! Er det farlig eller innebærer risiko å kombinere disse to substansene? Har hørt at det er farlig å kombinere stimulerende f.eks amfetamin sammen med alkohol, men å kombinere cannabis og alkohol har jeg ikke funnet informasjon om. Regner med det innebærer en risiko, fordi begge virker dempende på sentralnervesystemet. Kan man f.eks få varige skader, potenserer de effekten av hverandre? Hva skjer? Interessert.
Mann, 20 år fra

Å bruke to rusmidler samtidig innebærer ofte at disse forsterker hverandres effekt ja, noe som også er tilfelle ved kombibruk av cannabis og alkohol. Mange har rapportert at de blir syke av komboen, de mest vanlige symptomene er kaldsvette, svimmelhet kvalme og oppkast. Her kan du lese mer om kombinasjonsbruk av alkohol og cannabis (på engelsk).

Legg igjen en kommentar