Anonym spørreundersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

Anonym undersøkelse

Svar på spørsmål om din rusmiddelbruk, og bli med på å forme fremtidens rusmiddelpolitikk!

cannabis

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

hvordan kan cannabis ødelegge en persons liv og hvordan kan dere hjelpe?
Mann, 14 år fra Rogaland

Hvordan kan cannabis ødelegge en persons liv?

Hvorvidt cannabis kan ødelegge en persons liv er vi usikre på, men det vi vet er at cannabis kan ha mange skadevirkninger. Hvilke skadevirkninger man opplever avhenger bl.a. av hvor ofte og hvor mye man røyker, men også av individuell sårbarhet. Desto mindre, og sjeldnere, man røyker desto mindre er sjansen for å bli avhengig og få problemer. Hasj har bl.a. en negativ innvirkning på koordinasjon, reaksjonsevne, innlæring og korttidshukommelse, samt evnen for komplekse tankeoperasjoner og langsiktig strategisk planlegging. Det kan derfor gjøre skolegang mer vanskelig (føre til dårlige karakterer).
Bruk av hasj medfører dessuten en forhøyet risiko for angst- og depresjonsproblemer, og kan til og med utløse psykoser og schizofreni hos sårbare personer. Omfattende cannabisbruk har også blitt satt i sammenheng med et såkalt «amotivasjonssyndrom». Med dette har man ment en tilstand karakterisert ved manglende interesse og motivasjon i forhold til deltagelse og gjennomføring av skolegang, arbeidsliv og vanlige sosiale aktiviteter. Det har imidlertid blitt diskutert om dette syndromet gjenspeiler egenskaper til cannabisen, eller om det er uttrykk for andre forhold som f.eks. en personlighet preget av mer generell manglende interesse og likegyldighet.

En annen fare ved å bruke cannabis er risikoen for å utvikle avhengighet. Her er det individuelle forskjeller, og det er ikke lett å si noe om hvem som har størst risiko for å bli avhengig. I tillegg til brukerens personlighet, kommer det an på omfanget og mengden på bruken. Hvis du vil vurdere hvorvidt noen er avhengig, kan du se på et mye brukt diagnoseverktøy, DSM-IV, for i følge dette foreligger det avhengighet («dependece») hvis minst tre av følgende symptomer har vært til stede i løpet av de siste 12 måneder.

De to første omhandler overveiende fysiologiske forhold:
1. Toleranseøkning
2. Abstinenssymptomer

De to neste handler om å unnlate å handle i tråd med egne planer og intensjoner:
3. Personen konsumerer mer enn han/hun hadde tenkt
4. Personen har et vedvarende ønske om å slutte og har gjort flere mislykkede forsøk på det

Det neste handler om at rusbruken er blitt et svært dominerende trekk ved personens liv:
5. Personen bruker svært mye av sin tid til rusmiddelbruk og rusrelatert virksomhet

De to siste handler om negative sosiale og helsemessige konsekvenser for brukeren:
6. Forbruket har ført til at personen har oppgitt viktige sosiale, yrkesmessige eller fritidsrelaterte aktiviteter
7. Bruken fortsetter  på tross av at personen erkjenner at det foreligger betydelige kroppslige og psykiske skadevirkninger

Hvordan kan vi hjelpe?

Vi er ingen akuttjeneste som tilbyr hjelp/behandling for rusmiddelavhengighet. Vi er en informasjonstjeneste som kan gi fakta om de forskjellige rusmidlene, samt gi tips og råd til hvor hver enkelt kan oppsøke hjelp for sitt problem. Eksempler på steder man kan få hjelp er NAV, lege, helsestasjon for ungdom og utekontakten i kommunen man bor i.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.  

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord.