Barn av alkoholikere

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

olflaske2Hei! Driver med ett prosjekt på skolen, hvor vi har om alkohol,. Jeg lurer på om flere barn av alkoholikere starter tidligere enn andre? Og om det har en sammenheng?
Mann, 14 år fra Akershus

Både gener og miljø spiller en rolle for utvikling av rusproblemer. Det er altså flere årsaker til alkoholisme. Alkohol er et rusgivende middel som gir en følelse av velbehag, egen kraft eller styrke. Men virkningen er også avhengig av situasjon, kultur og forventning. Såkalte «læringsteorier» ser på alkoholisme som «uheldig innlært» omgang med alkohol som det er mulig å korrigere. For eksempel: når personen ikke drikker føler han/hun usikkerhet og angst, mens alkoholinntak forbindes med avspenning og kontroll med situasjonen. Innlærte drikkeskikker både hjemme og ute spiller derfor en stor rolle for menneskers omgang med alkohol og risiko for utvikling av et misbruk og alkoholisme. I slike teorier har altså miljøet den vesentligste betydningen.

Men på den andre siden viser en del forskning at sjansen for å utvikle alkoholisme er mange ganger så stor blant de nærmeste slektninger til alkoholikere. Biologiske fedre med tung alkoholisme har en overvekt av alkoholiserte sønner, men ikke døtre, mens biologiske mødre med tung alkoholisme har en overvekt av alkoholiserte døtre. Likevel blir 80 % av dem med alkoholmisbrukende far eller mor ikke selv alkoholikere. Arv er derfor bare én av mange faktorer. Hvor den arvemessige disposisjon for øket risiko for alkoholisme er lokalisert på genet er ikke avklart.

Arv spiller inn, men det er en generell risiko for alkoholisme som arves, ikke spesifikke avhengighetsgener. Arveligheten kan ofte omfatte flere forskjellige personlighetstrekk. Andre arvelige faktorer er knyttet til graden av intensitet i positive rusopplevelser, ubehag forbundet med rus, ubehag knyttet til bakrus, grad av abstinenssymptomer ved gjentatt bruk, m.m. Men miljømessige forhold i hjem, blant venner og på arbeidsplass, særlig grad av «fuktighet» i miljøet, bidrar også til risikoen for utvikling av alkoholavhengighet.

Man regner med en arvelig betinget sårbarhet for visse former for alkoholisme. Forskningen viser for eksempel at eneggete tvillinger likner mer på hverandre når det gjelder alkoholbruk enn toeggete (som ikke har helt likt arvestoff). De som er adoptert bort svært tidlig, likner mer på sine genetiske foreldre som har gitt dem genene enn på sine adoptivforeldre som har gitt dem miljøet når det gjelder grad av alkoholproblemer. Funnene gjelder imidlertid først og fremst de som får alkoholproblemer tidlig og særlig gjelder det menn. Det er dessuten slik at en del av den genetiske sårbarheten gjelder generelle faktorer som evne til tidlig læring av sosialt samspill og liknende. Det er også slik at bare en del av tendensen til alkoholproblemer kan forklares ved arv. Hyppigheten av bruk, drikkemåten og alderen for når man begynner, er minst like viktig. Men det er riktig å si at dersom det er mange med alkoholproblemer i en familie, er det spesielt viktig å advare mot bruk av alkohol, å utsette bruken så lenge som mulig og være særlig forsiktig med alkohol i det hele tatt.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.