Amfetamin

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

amfetaminHei, min sønn på 19 har ruset seg 8-9 ganger på Amfetamin i løpet av et halvt års tid. Dette er ifølge ham selv, så jeg antar at sannheten er mer enn dette. Adferden er forandret, lite engasjert i familie og omgås en ny vennekrets som han ikke vil si mye om, men jeg kjenner til noen navn og de har alle en form for rusproblematikk. Etter hvor mange gangers bruk, er det sannsynlig å være avhengig? Er det straffbart å bruke dette stoffet, eller kun å selge? Hans far er ikke klar over dette (vi lever ikke sammen), og jeg har lovet min sønn å ikke involvere faren før jeg eventuelt oppdager et nytt tilfelle av bruk. Er veldig usikker på om det er galt av meg å ikke fortelle det til faren. Hadde han visst det, ville jo både han og jeg vært ekstra oppmerksom. Samtidig er jeg redd for at det å bryte løftet jeg har gitt min sønn, kan resultere i at han distanserer seg enda mer enn han allerede har gjort og at jeg dermed mister HELT oversikten. Fortvilet mor
Kvinne, 40 år fra Rogaland

For å ta spørsmålet om lovgivning først: Amfetamin står på narkotikalisten, noe som vi si at amfetamin er et forbudt rusmiddel i Norge. Når man bruker amfetamin, bryter man legemiddelloven § 24, som sier at besittelse og bruk av narkotika straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder, eller begge deler. Man bryter også straffeloven § 162. Denne handler om at det er forbudt å tilvirke, innføre, erverve, oppbevare, sende eller overdra illegale rusmidler. Bryter man denne loven kan man bli straffet med bøter eller fengsel i inntil 2 år. Under særdeles skjerpende omstendigheter er strafferammen helt opp til 21 år.

Vi trenger sikkert ikke fortelle deg, som tenåringsmor, at ungdom av og til kan virke litt uengasjerte, og at noen trekker seg unna familien i perioder. Dette er ofte en vanlig utvikling fra å være barn til å være voksen, og er i seg selv ikke nødvendigvis grunn til bekymring. På en annen side er det ikke uvanlig at mennesker som bruker rusmidler endrer atferd. Mye kan skyldes egenskapene ved rusmiddelet man tar, men hva slags omgivelser man «henger i» kan også spille en rolle. Om du opplever at sønnen din har endret atferd i det siste, har begynt å være sammen med andre som ruser seg, samtidig som du sitter på informasjon om at han bruker amfetamin, skjønner vi godt at du er bekymret. Amfetamin er et av de rusmidlene som anses som mest vanedannende. Selv om amfetamin som regel ikke gir like sterke fysiske avhengighetssymptomer som for eksempel heroin, er det sterkt psykisk avhengighetsskapende. Hvor mange ganger man må ta det før man er avhengig, finnes det ikke noe fasit på. Det er i høy grad personavhengig, og hvor hyppig man tar det har også mye å si. Som du skjønner er det vanskelig for oss å si noe om din sønn er avhengig eller ikke.

Vi skjønner godt at du er i tvil om du skal fortelle dette til faren til sønnen din, særlig nå som du har lovet sønnen din å ikke gjøre det. I utgangspunktet er det som regel lurt å holde løfter, og om du bryter dette løftet kan det være, som du selv er inne på, at sønnen din føler at han ikke blir hørt og at det vil vanskeliggjøre situasjonen mellom dere. Samtidig forstår vi at du tenker at faren også har rett til å bli involvert og at 2 par øyne ser bedre enn 1. Om det ene er bedre enn det andre, kan vi nok ikke ta stilling til. Men vi anbefaler deg å være ærlig med sønnen din. Det vil si at om du velger å fortelle dette til barnefaren, informer om dette til sønnen din i forkant, og forklar hvorfor du gjør det. På denne måten vil han kanskje lettere forstå at du gjør det av bekymring og ikke som straff.

Vi ønsker deg lykke til, og du er velkommen til å ringe oss på RUStelefonen om du ønsker å diskutere dette ytterligere.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.