vinflaske og -glasser alkohol forbutt for folk som er på pleiehjem/gamlehjem?
Mann, 39 år fra Rogaland

Det er ingen lovgivning som forbyr beboere på eldrehjem/pleiehjem å drikke alkohol. Ansatte kan selvfølgelig ikke drikke alkohol i arbeidstiden.

Imidlertid kan de ulike stedene ha interne regler som forbyr bruk av alkohol. Å bryte en slik regel vil ikke ha strafferettslige konsekvenser, men kan føre til konsekvenser utformet av stedet. En annen sak er om det foregår salg av alkohol på disse stedene. Så fremst stedet ikke har bevilling til dette, rammes det av alkoholloven og er ulovlig.

Legg igjen en kommentar