Hvor farlig er det og røyke en joint? med brunt hasj?
Kvinne, 16 år fra Buskerud

Personer som er disponert for det, kan få til dels sterke psykiske reaksjoner etter kun én gangs bruk, for eksempel panikkangst, forfølgelsesvanvidd og generelt psykisk ubehag. I ekstreme tilfeller har det vært rapportert om psykotiske reaksjoner (manglende/feil virkelighetsoppfatning). Det er ikke vanlig at nevnte komplikasjoner oppstår etter én gangs bruk, men det kan skje, og det er vanskelig å på forhånd vite om man er disponert for disse lidelsene eller ikke.

De siste 20 årene er det i tillegg publisert noen rapporter som viser til en mulig sammenheng mellom cannabisbruk og akutt hjerte- og karsykdom, men dette er fortsatt noe uvisst og forekommer svært sjelden.

Hvis det er slik at du har røyket hasj en gang og nå føler deg som vanlig igjen behøver du ikke å være redd for at noen av disse symptomene plutselig skal dukke opp. Det er ikke slik at de kommer etter at den akutte rusfasen er over. Vi vil påpeke at sjansen for ubehag øker jo mer du røyker. Les mer om hasj i vår cannabisbrosjyre.

Legg igjen en kommentar