Jeg er 15 år, trener 5 ganger i uken og drikker meg drita kanskje en gang hver 5 uke. Ødelegger alkoholen treningen min selvom det bare er en «sjelden» gang? I så fall, hvordan påvirker den meg og har det noe å si for hvordan jeg yter på skolen også?
Mann, 15 år fra

I hvilken grad det å drikke seg full ødelegger treningen din vil avhenge av hvordan formen din er i utgangspunktet, hvor ofte du trener og hva som er målet med treningen din. Drikker du en gang innimellom vil nok ikke dette ødelegge verken form eller fremgang på sikt, men du vil kunne gjøre treningen de neste dagene mindre effektfull og prestere dårligere enn vanlig. Hvordan kroppen reagerer på alkohol er individuelt, noen er vant med et ganske høyt inntak, andre er ikke det. Det som er viktig å føle på hva et stort inntak gjør med deg. I den første tiden etter et høyt alkoholinntak er det vanlig å være dehydrert, ha noe høyere puls enn vanlig, ha en dårligere koordinasjon og et redusert energilager (glykogen, lagrede karbohydrater) enn vanlig. Disse tingene vil selvsagt kunne påvirke trening negativt. Jo fullere du blir når du drikker, jo lengre tid tar det før kroppen responderer optimalt på trening igjen. På hjemmesiden til Antidoping Norge står det skrevet: «Forskning viser at alkohol i så små mengder at man ikke kjenner seg beruset, kan være nok til å gi en dårligere prestasjon dagen derpå. Det gjelder idrett på alle nivåer.«

Når det gjelder skoleprestasjoner og alkohol er dette er vanskelig spørsmål. Vi vet at evne til innlæring og konsentrasjon reduseres når vi drikker, men hvorvidt (og i så fall i hvilken grad) dette gjelder utover den akutte rusfasen vet ikke forskerne nok om. Det er likevel sannsynlig å tro at innlæringsevnen er best når hjernen og kroppen er i god form og ikke i bakrus.

Her kan du lese mer om trening og alkohol og alkohol og ungdom.

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar