Kan man teste en person for kun Heroin? Om denne personen tar paralgin forte, imovane, oxicontin og valium til vanlig er det da mulighet for å se på en urinprøve om den også har brukt heroin?
Kvinne, 27 år

Ved bruk av screeningtest vil en blanding av gateheroin, paralgin forte og oxicontin slå positivt ut på opiater, men det vil ikke fremkomme hvilke opiater som er brukt. Hvis positiv test skal analyseres, vil gateheroin kunne påvises selv om personen tar paralgin forte og oxycontin.  Grunnen til det er at heroinbruk vil vise morfin, kodein og 6-monoacetylmorfin i urin, mens bruk av paralgin forte vil vise kodein og morfin, og bruk av oxycontin vil vise oksykodon.

 

 

 

Legg igjen en kommentar