Hei Jeg skal på en helseundersøkelse i forbindelse med jobb. Denne undersøkelsen er i regi av Statens Jernbanetilsyn og omfatter tester av syn og hørsel. Vi har fått utdelt et skjema som vi skal fylle samt et beger som vi skal urinere i. Urinen skal i all hovedsak benyttes til å teste insulin, men på skjemaet står det evt. test av narkotiske stoffer. Betyr det at de kommer til å teste meg for nark? Jeg er bekymret for at de kan finne spor av THC i urinen min. Hva vil skje da, kommer jeg til å miste jobben og blir politiet koblet inn? Skjemaet ser forøvrig slik ut: https://www.sjt.no/Global/Skjema/Helsekrav/Skjema_helseundersokelse-BM.pdf
Kvinne, 33 år fra

Forskjellige arbeidssteder har ulike retningslinjer når det gjelder rustesting av sine ansatte, og vi har ikke oversikt over hvordan jernbaneverket gjør det. I utgangspunktet er rustesting av ansatte regulert av lovverk, og arbeidsmiljøloven tillater kun testing under spsielle forhold, les mer om det her. Det som er sikkert er at du ikke kan testes for rusmidler dersom du ikke har samtykket til det. Samtykke til rustesting innhentes gjerne ved ansettelse, så det står sannsynligvis i arbeidskontrakten din dersom det er aktuelt for deg.
Hvis du har samtykket til rustesting og du avgir positiv test på THC vil nok det få konsekvenser. Akkurat hvilke konsekvenser varierer fra arbeidssted til arbeidssted, hvis du lurer på hvordan det er der du jobber vil vi anbefale deg å snakke med personalavdeling / tillitsvalgt / verneombud.

 

Legg igjen en kommentar