Hva slags skader får men Psykisk og fysisk av å røyke hasj?
, 14 år fra Akershus

Hvilke skader hasjbruk kan gi er avhengig av flere ting; mengde og hyppighet på bruk, samt brukerens individuelle sårbarhet for stoffet. Folkehelseinstituttet skriver at jevnlig og langvarig bruk av cannabis kan gi både psykiske og fysiske skader.

Fysiske langtidsvirkninger: Røyking av cannabis reduserer trolig kroppens immunforsvar, og kan påvirke hormonbalansen med mulige menstruasjonsforstyrrelser hos kvinner og redusert sædcelleantall hos menn.

Psykiske langtidsvirkninger: Langvarig bruk øker risikoen for angst- og depresjonsreaksjoner og kan utløse psykoser hos disponerte individer. Dette kan vanskeliggjøre behandlingen av sinnslidelser som schizofreni og depresjonstilstander. Det er likevel ikke påvist at bruk av cannabis fører til livsvarige hjerneskader, men det kan muligens gi en reduksjon av enkelte intellektuelle funksjoner.

Du kan lese mer i vår brosjyre om cannabis.

Legg igjen en kommentar