Er det skadelig å drikke 3-4 ganger i uken?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Er det skadelig å drikke 3-4 ganger i uken? Med drikke mener jeg, 3-4 øl per dag i gjennomsnitt. Har merket at jeg får mer vanskeligheter med å stoppe å drikke når jeg først har begynt, og at jeg får mer angst enn vanlig. Hva er dette? Liker veldig godt å drikke alene. Hva er så tabu med det?
Kvinne, 18 år fra Oppland.

Alkoholkonsum angis ofte i standardenheter (SE), hvor 1 SE tilsvarer ca. 12,8g ren alkohol (noe som igjen tilsvarer for eksempel én flaske pils, ett glass vin eller én drink med sprit). Et regelmessig konsum på mer enn 20 SE per uke for menn, og mer enn 13 SE per uke for kvinner anses som potensielt skadelig med hensyn til de fleste alkoholrelaterte problemer og lidelser. Hvis du i gjennomsnitt drikker 4 SE pr. dag fire ganger i uken, så vil det utgjøre 16 SE i uken, altså mer enn 3 SE over anbefalt øvre grense.

At du opplever det som vanskelig å stoppe og drikke når du først har begynt er nok ganske vanlig. En av alkoholens virkninger er nettopp det at du blir kritikkløs, så det å fortsette når du vet at du bør slutte er en vanlig konsekvens ved alkoholinntak. Men det kan også være flere grunner til at du fortsetter selv om du vet at du egentlig burde slutte. Alkoholrusen kan oppleves som et brudd med hverdagen som er avslappende, uproblematisk, avstressende etc. og kan være en indirekte årsak til at du drikker mer enn du egentlig vil.

Det å få angst av alkohol er også ganske normalt. Folkehelseinstituttet skriver at:
«Alkohol i seg selv har en angstdempende effekt og kroppen vil automatisk komme med en motreaksjon til alkoholen når du drikker alkoholholdig drikke. Derfor reagerer hjernen med å øke sitt angstnivå når du drikker. Denne motreaksjonen henger i mye lenger enn det alkoholen gjør dagen derpå. Derfor vil man oppleve en angst etter at man har drukket alkohol»

Når det gjelder spørsmålet ditt om hvorfor det er tabu å drikke alene, handler nok det mest om hvilke holdninger som er gjeldende i det miljøet man er i.  Mange forbinder det å drikke alkohol med noe sosialt, noe man gjør sammen med andre, og tenker dermed at de som sitter og drikker alene hjemme har et alkoholproblem og/eller er venneløs. Om man har et alkoholproblem eller ikke vil blant annet være avhengig av hvor mye man drikker, hvor ofte man drikker, om man opplever ubehag ved ikke å drikke og om drikkingen får negative konsekvenser for relasjoner til venner og familie, skole- eller arbeidsprestasjoner, egen fysisk og psykisk helse m.m.

 

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.