cannabisHei Er cannabis frø lovlig i Norge ogeller Danmark?
Kvinne, 15 år fra Hedmark

Cannabisfrø er unntatt narkotikalovgivningen, men rammes av forskrift om såvarer § 28: «Innførsel og omsetning av frø av planter, som inneholder narkotiske stoffer, tillates ikke.» Strafferammen er fastsatt i den såkalte matloven § 28: «Forsettlig eller uaktsom overtredelse av […] denne loven […] straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år eller begge deler, såfremt forholdet ikke rammes av strengere straffebestemmelse. På samme måte straffes forsøk og medvirkning. Under særlig skjerpende omstendigheter kan fengsel i inntil 2 år anvendes.» Omsetting betegnes som «besittelse med sikte på salg, utbud for salg, distribusjon, samt selve salget og enhver annen form for overdragelse med eller uten vederlag.» Om man oppbevarer cannabisfrø vil det nok være opp til politiet å vurdere om det er snakk om «besittelse med sikte på salg», eller om det er ikke er besittelse med sikte på salg.

Vi har dessverre ikke oversikt over hva dansk lovgivning sier om cannabisfrø.

Legg igjen en kommentar