blue-question-markJeg sendte inn et spørsmål om sobril, remeron og seroxat.  Dere skriver » i verste fall med dødelige konsekvenser» Blir ikke det litt feil ? Jeg har fått medisinene av psykiater og lege. Jeg tar remeron og seroxat SAMMEN på kvelden rundt 9-10 tiden. Sobrilen tar jeg på dagen av og til rundt 12-1 tiden. Det har jeg gått på i 7 år. Kan jeg en dag dø av det da? Jeg har fått skrevet det ut av legen, pga angst og depresjon.! Dette har ingenting med alkohol. Dette er spørsmål KUN om sobril, remeron og seroxat. Jeg bruker ; Remeron 15mg, seroxat, 25 mg, og sobril 10 mg,.
Kvinne, 21 år fra Aust-Agder

Da du sendte oss spørsmålet så svarte vi ut fra de opplysningene du ga oss. Da oppga du ikke at dette var foreskrevet av lege/psykiater, du skrev heller ikke hvor mye du tok av de ulike medikamentene. Når vi får slike spørsmål må vi ta høyde for hva som kan skje i verste fall når vi informerer.

Hvis du leser pakningsvedleggene som du har fått, så fremgår det hvorvidt alkohol er tilrådelig sammen med medikamentene. (I pakingsvedlegget for Remeron står det f.eks.: «Kan øke alkoholens dempende effekt på CNS, og alkoholholdig drikke bør derfor unngås»). Dette er uansett spørsmål du bør ta opp med legen/psykiateren som foreskriver til deg.

 

Legg igjen en kommentar