rustlf-logo 75x67Er det mulig å tvangsinnlegge et familiemedlem over 18 hvis jeg er utrolig bekymret for at han kan være skade for seg selv og/eller andre?
Kvinne, 17 år fra Rogaland

Når det gjelder tvang overfor rusavhengige, er det hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 10, som er en videreføring av den opphevde sosialtjenesteloven kapittel 6. Kommunene har det grunnleggende ansvaret for å forebygge og avhjelpe rusproblemer. Tiltak overfor rusavhengige blir organisert på ulike måter i kommunene, men både helse- og omsorgstjenesten og NAV har viktige oppgaver i dette arbeidet. Staten, ved de regionale helseforetakene, har ansvar for behandlingsinstitusjonene for rusavhengige. Tverrfaglig spesialisert behandling ved rusmiddelavhengighet er nå en del av spesialisthelsetjenesten, se punkt 6.3.3I kapittel 10 gir de konkrete reglene for kommunenivået, og viser til hvilke situasjoner tjenesteapparatet skal sette i verk tiltak. Det er ikke mange som blir lagt inn på tvang etter denne bestemmelsen, ikke mer enn omlag 130 personer i året.

Du som pårørende kan melde bekymring til kommunen. Dette gjøres som regel hos NAV sosial. De vil så vurdere saken og eventuelt fatte vedtak/ be fylkeskommunen fatte vedtak om behandling uten samtykke. Problem som kan oppstå er at kommunen ikke har tilgjengelig plass på egnet institusjon når vedtaket fattes, da kan hele vedtaket bortfalle og resultatet blir da at det egentlig ikke skjer noe mer. Vi vil anbefale deg å kontake kommunen dere bor i, og spørre dem om hvilke rutiner de har på bruk av tvang for rusmiddelavhengige.

Det høres ut som du er i en vanskelig situasjon. Hvis du/dere har behov for å snakke om situasjonen eller har flere spørsmål, anbefaler vi deg/dere å ta kontakt med Pårørende Senteret i Stavanger. Du kan ringe dem på 51 53 11 11 eller sende en epost til: parorende@parorendesenteret.no. Eller du/dere kan ringe oss på 08588 fra 11-19 (onsdager 10-21) eller chatte med oss på hverdager mellom 14 og 17.

Legg igjen en kommentar