Graf alkoholforbruk NorgeHva er resultatene av behandling mot alkoholavhengighet? Finnes det statistikk på dette og hvilke resultater som oppnås med og uten ettervern?
Kvinne, 40 år fra Østfold

Vi har snakket med SIRUS, som er statens institutt for rusmiddelforskning, og de sier at det ikke finnes statistikk på resultater av behandling av verken alkohol, andre rusmidler eller på ettervern. Dette skyldes i hovedsak at det er vanskelig å måle dette, blant annet fordi det kan være vanskelig å intervjue klienter etter avsluttet behandling, og enda vanskeligere etter endt ettervern. Særlig kan problemene være store hvis mange år er gått. Det kan også være vanskelig å vite om behandling og/eller ettervern faktisk er årsak til rusfrihet, eller om det er andre og flere årsaker til rusfrihet. Det vil si at det i teorien er mulig å måle sammenheng, men vanskelig å fastslå direkte effekt. Slik sett vil brukerundersøkelser nødvendigvis gi de beste resultatene. Det har blitt foretatt separate evalueringer av ulike behandlingsteder. Du kan lese om 4 av undersøkelsene (av behandlingssteder for rusavhengige) her: https://www.psykologtidsskriftet.no/?seks_id=8446&a=2. Man bør imidlertid ta i betraktning at mange av disse undersøkelsene har blitt gjort på initiativ  fra behandlingstedene selv, noe som gjør at tallene ikke nødvendigvis er nøytrale.

 

 

 

Legg igjen en kommentar