blue-question-markHei. Jeg har et familiemedlem (en voksen) med rusproblemer knyttet til bruk av alkohol og sovepiller. Hun er kronisk syk og har jevnlig kontakt med fastlegen, men jeg tror ikke fastlegen er klar over omfanget av rusproblemet. Både jeg og andre familimedlemmer har forsøkt å konfrontere henne med problemstillingen og bedt henne søke hjelp hos legen eller andre steder, men uten resultat. Kan jeg selv kontakte hennes fastlege og hva kan eventuelt legen gjøre med de oplysningene jeg kommer med?
, år fra

Det er ikke noe i veien for å gi en bekymringsmelding til legen hennes, men legen har taushetsplikt så du vil ikke få vite noe om hva som skjer videre.

Legg igjen en kommentar