blue-question-markHvem bruker flest rusmidler av kvinner og menn?
Kvinne, 14 år fra Hedmark

Menn troner øverst på statistikken når det gjelder bruk av alle rusmidler. Det rusmiddelet som brukes nesten like mye av både kvinner og menn, er cannabis, men også her viser forskning at menn «leder an».  Også når det gjelder dødsfall knyttet til rusbruk, kan man se denne kjønnsskjevheten. For eksempel døde det i 2009 146 menn og 37 kvinner av narkotikabruk (overdose), mens det i 2011 døde 321 menn mot 74 kvinner av komplikasjoner som følge av alkoholmisbruk (sykdommer med direkte årsak i alkoholmisbruk, ulykker og så videre).  SIRUS, som er statens institutt for rusmiddelforskning, beregnet seg i 2010 frem til at det var mellom 78 000 og 120 000 menn og mellom 42 000 og 73 000 kvinner i alderen 15 til 59 år har brukt et narkotisk stoff i løpet av et år, mens mellom 10 000 og 18 000 har brukt heroin.Disse tallene fant de gjennom å kombinere ulike datakilder fra undersøkelser de gjennom mange år hadde gjennomført på landsbasis.

Legg igjen en kommentar