Kan min mann tvangsinnlegges?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

keyMin mann har slitt med rusavhengighet av smertelindrende preparater de siste 20 årene. Pga en skade ble han kastet ut i denne jungelen. Det har til slutt blitt til et misbruk. Først av mye morfinliknende preparater som morfinplaster, tramadol tramagetic, lyrica og mye mer, både legalt fra lege, og illegalt. Men når det nå sa stopp, kan han ha begynt å misbruke ritalin 30 mg kapsler. Hva kan jeg gjøre?
Kvinne, 34 år fra Østfold

Det første du bør gjøre er nok å tenke gjennom hvor dine grenser går; hva du kan og ikke kan godta at mannen din bruker. Du kan få hjelp og veiledning til en slik samtale ved et Veiledningssenter for pårørende. Etter dette kan det være lurt at dere går sammen til et familievernkontor og får hjelp til å finne ut sammen hvordan dere skal gå frem for at han, og forholdet deres, kan få den nødvendige hjelp.

Du spør også om tvang. Det er lite bruk av tvang i Norge når det gjelder rus. Behandling er stort sett basert på frivillighet. Når tvang en sjelden gang brukes, er det hjemlet enten i helse- og omsorgstjenesteloven (HOT), eller i lov om psykisk helsevern. Her følger litt informasjon om tvang.

Tvang etter helse- og omsorgstjenesteloven (HOT) regulerer tvang overfor rusmiddelavhengige. I 2009 ble det fattet 127 vedtak om tvang etter lost. Med antatt mer enn 30 000 alkoholavhengige og 5 000 sprøytenarkomane i Norge utgjør tvangsbestemmelsene liten forskjell i bekjempelsen av avhengighetsproblematikk i Norge. Vedtak etter HOT fattes av de i kommunen som er satt til å forvalte kapitel 10. Dette er ulikt organisert i kommunene knyttet til rus/psykisk helsetjeneste eller NAV. Et vedtak fører til opprettelse av sak i Fylkesnemnda med vitner, saksframlegg og bevisførsel. For gravide kan vedtaket vare ut svangerskapet, for andre rusavhengige maks tre måneder.

Tvang etter lov om psykisk helsevern
regulerer tvang overfor personer med alvorlig sinnslidelse. I 2008 ble 3500 personer innlagt på tvang etter lov om psykisk helsevern. 300 av disse pasientene var personer med samtidig rus og psykisk lidelse (ROP-pasienter). Med andre ord legges flere rusavhengige inn etter lov om psykisk helsevern enn etter lov om sosiale tjenester. Vedtak etter lov om psykisk helsevern vurderes og fattes som regel av en avdelingsoverlege, etter henvisning fra lege/legevakt, og en begjæring fra offentlig myndighet. Avdelingsoverlegen må revurdere vedtaket hver tredje måned. Vedtaket opphører etter ett år.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.