Hva gjør rusmidler mot kroppen?

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

hjerneHei, jeg finner ikke noe konkret svar på hva rusmidler gjør mot kroppen! og jeg lurte også på om dere hadde en oversikt over hvor mange som drev eller driver med overdosing av rusmidler i år og eller i fjor? takk! 🙂
Kvinne, 15 år fra Akershus

Det er veldig forskjellig hvordan de ulike rusmidlene påvirker kroppen. Så svaret må bli veldig generelt.

Inntak av rusmidler gir en umiddelbar velværefølelse, samtidig som konsentrasjon, hukommelse og andre hjernefunksjoner svekkes. En blir mer impulsiv og evnen til å gjøre en kritisk vurdering avtar. Gjentatt rusmiddelbruk kan føre til avhengighet.

Alle rusmidler påvirker belønningssenteret; det såkalte mesolimbiske området i hjernen. Det er denne påvirkningen som gjør at rusmidler gir en umiddelbar velværefølelse. I tillegg kan rusgivende stoffer påvirke andre områder i hjernen. Ved hjelp av avanserte metoder som tar bilder av hjernen mens forsøkspersoner inntar et rusmiddel får forskere informasjon om hvordan rusmidler virker på hjernen.

Etter gjentatt rusmiddelbruk kan rusbrukeren oppleve at rusvirkningene avtar. Dette kalles toleranse og skyldes blant annet at hjernecellene tilpasser seg rusvirkningen, og at ”hvileaktiviteten” i hjernecellene senkes. Dette kan igjen føre til at naturlige, positive hverdagsopplevelser ikke lenger gir like positive følelser som de ga før vedkommende startet med å bruke rusmidler. Rusmiddelbrukeren kan dermed få vanskeligheter med å føle naturlig glede.

Ønsket om å komme ut av det lave stemningsleiet og føle glede, kan gjøre at rusmidler inntas på nytt. Dermed forsterkes risikoen for avhengighet. Også dette kan det være viktig å ta hensyn til ved rehabilitering.

Les mer her: Rusmidlenes virkning på hjernen – faktaark  (KILDE: Nasjonalt folkehelseinstitutt).

Virkninger på kroppen forøvrig.

Rusmidler har også virkninger på andre organer enn hjernen. Etter lengre tids bruk vil flere av kroppens organer tilpasse seg. Ulike abstinensreaksjoner oppstår når rusmiddelet ikke lenger tilføres. Virkninger på kroppen forøvrig er såpass ulike at du nesten er nødt til å ta for deg hvert enkelt rusmiddel. De kan du lese mer om på våre sider Fakta om ulike rusmidler.

Overdosedødsfall.

Med overdosing antar vi at du mener antall dødsfall direkte knyttet til rusbruk. SIRUS, som er statens institutt for rusmiddelforskning, fører statistikk på dette. I følge SIRUS forekom det i 2011 262 dødsfall i Norge som følge av narkotikabruk. Du kan se statistikken for narkotikadødsfall i Norge fra 1996-2011 her.  Antall dødsfall i Norge som følge av alkoholbruk var i 2011 på 395. Du kan se statistikken fra 2008-2011 her.  Disse statistikkene tar ikke hensyn til antall dødsfall der rusmidler har indirekte årsak, som for eksempel dødsfall ved bilulykker der alkohol er involvert, vold i ruspåvirket tilstand og med døden til følge, ulykker der avdøde er ruspåvirket og så videre.

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.