hva er hasj, amfetamin og GHB

Dette svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lov- og regelverk kan ha skjedd siden publisering.

Hva er hasj, hva er amfetamin og hva er GHB? Kan noen av disse stoffene brukes til medisiner i begrensede mengder eller er det bare farlig. hvordan får man tak i det og hvilken påvirkning på kroppen har det. Hvilken konsistens har disse, hva har de til felles????
Kvinne, 13 år fra Vest-Agder

1. Hva er hasj, amfetamin og GHB og hvordan virker disse stoffene på kroppen?

Hasj kommer fra planten cannabis sativa og er plantens kvae som er presset sammen med plantedeler. Cannabis er en fellesbetegnelse for flere produkter fra denne planten (hasj, marihuana og hasjolje). Hasj kan både spises og røykes. Ved spising kommer effekten senere og varer lengre. Cannabis gir både dempende og svakt hallusinogene symptomer, og kan føre til en endret virkelighetsoppfatning. Du kan lese mer om hasj/cannabis her.

Amfetamin er et kunstig fremstilt stoff med en kraftig virkning på det sentrale nervesystemet.  Rusen gir gjerne en følelse av selvtillit, økt energi, pratsomhet og nervøsitet. Den demper sultfølelse og søvnbehov, og brukeren blir rastløs og ukonsentrert. Usammenhengende tale- og tankerekker, og en tendens til å overvurdere egne ferdigheter er vanlig. Enkelte kan bli irritable eller aggressive. Uro, forvirring, skjelving, panikk og tankeforstyrrelser som f. eks. paranoia kan forekomme. Du kan lese mer om amfetamin her.

GHB (gammahydroksybutyrat) er et dempende stoff som tidligere ble brukt som bedøvelsesmiddel ved operasjoner. Bruken ble imidlertid stanset da pasientenes reaksjon på stoffet var uforutsigbar. GHB gir en alkoholliknende rus. Ved normal dose begynner rusen etter 15-30 minutter. Den gir en følelse av oppstemthet, velvære og selvsikkerhet. En liten økning i dosen kan føre til en sterk intensivsering av rusen, og resultere i svimmelhet, snøvling, kvalme og brekninger, samt tap av koordinasjon. Du kan lese mer om GHB her.

2. Kan noen av disse stoffene brukes i medisinering?

I utgangspunktet ikke. I svært få tilfeller kan THC (virkestoffet i cannabis) brukes til medisinering av pasienter med celebral parese. Amfetamin kan brukes i behandling av ADHD. Dette er strengt reseptpålagt og det er viktig å understreke at stoffer du får kjøpt ulovlig ofte har en helt annen styrke og er av en helt annen kvalitet. Selvmedisinering med disse stoffene er ikke lovlig.

3. Hvilken konsistens har disse stoffene?

Hasj kommer ofte i små, harde klumper som enten spises eller røykes. Amfetamin kommer både i fast form og i pulverform. GHB blir oftest solgt i flytende form i Norge.

4. Hva er felles for disse rusmidlene?

Det er en del fellestrekk for alle rusmidler. Ett fellestrekk er at de endrer aktiviteten i visse hjerneområder. Noen stoffer er stimulerende og øker aktiviteten i deler av hjernen. Andre stoffer er dempende, og senker aktiviteten i deler av hjernen. De fleste rusmidler har også det til felles at de fører til:

 

  • At man blir mer impulsiv.
  • Toleranse – man må ha mer og mer for å få samme virkning
  • Lavt stemningsleie når man ikke får rusmiddelet.
  • En umiddelbar følelse av velvære..
  • Svekker konsentrasjon, hukommelse og andre hjernefunksjoner.
  • Mer impulsivitet og mindre evne til å gjøre en kritisk vurdering.
  • Avhengighet ved gjentatt bruk.

 

 

Var du fornøyd med svaret? Gi oss tilbakemelding her!

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

Send inn spørsmål

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.

fant du ikke det du lette etter?

Personlig kodeord Finn tilbake til ditt spørsmål ved å lage et kodeord du senere kan søke med. NB! RUSinfo er en anonym tjeneste. Unngå å oppgi personopplysninger i ditt kodeord. Du får svar så fort som mulig, innen en uke.
NB! Dersom ditt spørsmål gjelder vanlig bruk av medisiner, må vi dessverre be deg ta opp dette med lege eller annet helsepersonell. Det blir en type rådgivning vi ikke kan gi.