paragraf litenHeisann! Lurte på om mine foreldre kan ringe inn til fastlegen min og få tilsendt et skjema over urinprøve? Saken handler jo om meg, og mine opplysninger står på brevet. Brevet er til for å avtale en analyse av urinet mitt, om jeg velger å signere under dette arket. Jeg har ikke hørt noe om saken før jeg fikk brevet i posten, og mener det er helt utrolig at legen min kan handle og snakke med mine foreldre ang. denne saken, spesielt ettersom jeg er 20år. Er dette i det heletatt lovlig (Tenker på taushetsplikt)? Takker for svar!
Mann, 20 år fra Møre og Romsdal

Vi er litt usikre på hva du mener med «om mine foreldre kan ringe inn til fastlegen min og få tilsendt et skjema over urinprøve?» Foreldrene dine kan jo få et slikt skjema av legen, men om de kan kreve at du tester deg og ev. kreve innsyn, det er en helt annen sak.

Generelt er opplysninger som fremkommer i et lege-pasient-forhold en sak mellom legen og pasienten. Men, hvis du både godtar å bli testet og du har samtykker på at opplysningene kan gies videre, er det selvsagt en annen sak. Det er vel kanskje det som står i brevet de ber deg undertegne. Du kan jo nekte å signere brevet.

Vi anbefaler deg å lese denne artikkelen. Her står det om unntak fra taushetsplikte (fra side 14).

Hvis du trenger å snakke med noen om dine rettigheter som pasient, anbefaler vi deg Norsk Pasientforening.

Her er litt av det de sier om seg selv:

Norsk Pasientforening arbeider med utgangspunkt i fullmakt fra pasienten (evt. pårørende) og i tett samarbeid med pasienten. Vi behandler alle saker individuelt og er ikke redde for å ta stilling til spørsmål som er viktige for deg som pasient.

Hjelpen er gratis

Pasienter og pårørende kan henvende seg via telefon, brev eller e-post.

Vi kan blant annet svare på spørsmål om:

Vi gir råd, veiledning eller praktisk hjelp til å:

Hvis vi ikke kan hjelpe deg, gir vi råd om hvem andre du evt. kan kontakte.

Legg igjen en kommentar