Jeg lurte på om Rivotril var piller som kunne antas som et rusmiddel? Og hvilken effekt har Rivotril på kroppen?
Kvinne, 18 år fra Buskerud

RUStelefonen svarer:

Rivotril er egentlig epilepsimedisin. Rivotril er et av de mest potente/sterkeste medikamentene innenfor medikamentgruppen benzodiazepiner, og kan i aller høyeste grad brukes som rusmiddel. Rivotril er sterkt avhengighetsskapende og benyttes ofte av tunge stoffbrukere.

Om du ikke har fått Rivotril foreskrevet av lege, regnes det som narkotika. Det betyr at om du blir tatt for besittelse eller omsetting av Rivotril, bryter du «narkotikaloven», straffelovens § 162. Ulovlig bruk (uten gyldig resept) straffes etter legemiddellovens § 24 / § 31.

Virkninger

Under bruk blir korttidsminnet og hukommelsen dårlig, talen kan bli sløret og brukeren søvnig. Brukeren kan oppleve likegladhet. Det er beskrevet at benzodiazepiner har blitt brukt som sløvende middel ved seksuelle overgrep (”date-rape-drug”). Den dempende effekten på sentralnervesystemet gir økt ulykkesrisiko.

Benzodiazepiner gir økt impulsivitet og lavere terskel for aggressivitet selv ved terapeutiske konsentrasjoner.

Dersom man inntar benzodiazepiner for å oppnå rus, vil rusen vanligvis komme etter 10-60 minutter og kan vare i flere timer.

Benzodiazepiner er ikke veldig giftige, og høye doser trengs før det regnes som potensielt dødelig dersom et benzodiazepin inntas alene. Dersom flere medikamenter brukes samtidig eller i kombinasjon med alkohol og andre rusmidler, øker derimot faren for forgiftning betydelig. Symptomer ved forgiftning med benzodiazepiner er uregelmessig og nedsatt pustefrekvens, nedsatt bevissthet, blodtrykksfall, langsom hjertefrekvens, nedsatt muskeltonus og nedsatt kroppstemperatur.

Ved gjentatt bruk av benzodiazepiner kan det oppstå tilvenning (toleranse), og brukeren må ta høyere doser for å oppnå samme effekt. Grad av toleranseutvikling er forskjellig for de ulike effektene av benzodiazepinene og vil variere fra individ til individ.

Benzodiazepinbrukere kan etter en tids bruk oppleve abstinenser i form av bl.a. uro, angst, kvalme, kramper, skjelvinger, hjertebank, økt puls og blodtrykk når de ikke får tilført stoffet.

Legg igjen en kommentar