cannabis•Hva er sannsynligheten for at en cannabisplante skal kunne vokse i vårt Norske klima? •Hva skal til for at cannabis skal kunne oppstå rundt i Oslo? •Hvor vanlig er det at cannabisplanter vokser i Norge? •Hva kan konsekvensene av dette føre til? •Hva er konsistensen av en slik plante? •Hvor fort og hvor lenge vokser en cannabisplante?
Kvinne, 16 år fra Oslo

 

Cannabisplanten er ikke en del av norsk flora så den er avhengig av at noen planter den. Hvor vanlig det er å dyrke cannabis i Norge, finnes det nok ikke noen oversikt over, da det er ulovlig og derfor foregår i det skjulte.

Det er mulig å få til å dyrke cannabisplanter utendørs i Norge, kun opptil Tromsø, men det kan det være vanskelig å få til blant annet fordi vekstsesongen er for kort. Et annet problem er risikoen for at den blir oppdaget og rapportert til politiet.

Vi er litt usikre på hva du mener med konsistens.

Vi er litt usikre på hva du mener med konsekvenser, men om man blir tatt vil man kunne straffes etter straffeloven paragraf 162.

Hvor fort cannabisplanten vokser, varierer ut i fra blant annet hvor mye lys og stell den får. Cannabisplanten er en ettårig  plante og en av verdens raskest voksende planter.

 

Legg igjen en kommentar