metadonJeg har injesert metadon (fra eterfabrikken) jevnlig i 10 år. Jeg lurer på hva slags bivirkninger/sykdommer ol jeg kan få av dette, da det står tydelig at det kun skal taes oralt. Hva er det værste som kan skje meg? Har dere oversikt om andre har hatt noen organsvikt el pga dette? hvorfor er dette så farlig? Hva kan skje? På forhånd takk)
Kvinne, 40 år fra Telemark

 

Det finnes lite forskning på langtidsvirkninger av bruk og misbruk av metadon, først og fremst fordi det er forholdsvist nytt på markedet (det ble tatt i bruk i substitusjonsbehandling i Norge i 1998). Det finnes bivirkninger ved bruk av metadon, og vi vil anta at disse bivirkningene er de samme selv om du injiserer. I felleskatalogen står det at «Ved langvarig bruk er det et gradvis, progressivt bortfall av bivirkninger over en periode på flere uker. Forstoppelse og svetting vedvarer imidlertid ofte. Ved langvarig bruk oppstår avhengighet av morfintypen. Abstinenssymptomene er lignende de en ser for morfin eller heroin, men mindre intense og mer langvarige». Du kan lese pakningsvedlegget for metadon herVed hyppig bruk kan man også utvikle en toleranse, det vil si at man må øke dosen for å få ønsket effekt.

En av farene ved metadon, og som også gjør bruken av metadon i substitusjonsbehandling omdiskutert, er at det er mulig å ta overdose av stoffet. Faren for overdoser øker ved injisering.
Du kan lese mer om metadon her. 

Legg igjen en kommentar